Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa

(Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective societies)

Zmniejszanie nierówności i wykluczenia społecznego w Europie (80 mln osób zagrożonych ubóstwem, 14 milionów młodych ludzi bez edukacji, zatrudnienia lub możliwości szkolenia się), przezwyciężenie kryzysu gospodarczego i finansowego oraz przeciwdziałanie bezrobociu (12% w UE, a ponad 20% bezrobocia wśród młodzieży w 2012 r.) są kluczowymi wyzwaniami dla przyszłości Europy. Jednocześnie, istnieje ogromny potencjał dla Europy dzięki możliwościom jakie dają, na przykład, nowe formy innowacji i zaangażowania obywateli. Z tego powodu wspieranie społeczeństw integracyjnych, innowacyjnych i refleksyjnych jest warunkiem trwałej integracji europejskiej.

Pojawienie się Brazylii, Rosji, Indii, Chin i Republiki Południowej Afryki (BRICS), a więc wielobiegunowego świata, starzenie się ludności UE oraz potrzeba większej innowacyjności wzywają do ponownego zrozumienia szybko zmieniającego się świata. To zrozumienie wspierane jest przez silne podejścia interdyscyplinarne, w tym nauki społeczne i humanistyczne oraz technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT). Polityki europejskie i krajowe muszą kontynuować modernizację uznając różnorodność społeczno – gospodarczą i kulturową w Europie oraz lepszą wiedzę o tym, jak działają nasze nowoczesne społeczeństwa.

Badania i innowacje w UE zajmą się wykluczeniem społecznym, dyskryminacją i różnymi formami nierówności. Będą odkrywać nowe formy innowacji i stanowić istotny wkład dla Unii innowacji, Europejskiej Przestrzeni Badawczej oraz innych polityk UE. Ponadto, będą promować spójną i efektywną współpracę z krajami trzecimi. Wreszcie, będą one odnosić się do kwestii pamięci, tożsamości, tolerancji i dziedzictwa kulturowego.

Założeniem programu prac na lata 2018-2020 jest odniesienie się do obaw obywateli Europy związanych z migracją, czwartą rewolucją przemysłową oraz wyzwaniami stojącymi przed instytucjami rządowymi, poprzez zapewnienie obiektywnego naukowego elementu oceny tych zjawisk oraz opracowywanie złożonych rozwiązań politycznych lub odpowiednich rozwiązań, które pozwolą na lepsze opanowanie tych złożonych zagadnień oraz przekazanie tej wiedzy społeczeństwu.

Główne bloki konkursowe na lata 2018-2020 dotyczyć będą:

  1. Migracji,
  2. Czwartej rewolucji przemysłowej oraz
  3. Rządzenia.

Szczegółowy zakres tematyczny dostępny jest na portalu Funding & Tenders.

Instytucje zainteresowane udziałem w konkursach, jak również koordynacją projektów zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.

Aktualne informacje związane z 6. Wyzwaniem Społecznym dostępne są na stronie KPK, oraz poprzez sieć europejskich punktów kontaktowych SC6 – Net4Society.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.