Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Nanotechnologie, Materiały, Biotechnologie, Produkcja – NMBP

Cztery Kluczowe Technologie Prorozwojowe: nanotechnologie, zaawansowane materiały, zaawansowane systemy produkcji i przetwarzania oraz  biotechnologia są implementowane w ramach jednej części celu szczegółowego Wiodąca pozycja w zakresie technologii prorozwojowych i przemysłowych (LEIT).

W ramach tego obszaru  podejmowane są działania na rzecz zmniejszania luki pomiędzy badaniami i rynkiem poprzez wspieranie rozwoju technologii i produktów od skali laboratoryjnej do wdrożeń rynkowych. Finansowane jest tworzenie linii pilotażowych, demonstratorów oraz opracowanie metod zwiększania skali produkcji.

Wspierane jest opracowanie i wdrożenie nowych zastosowań nanotechnologii i technologii materiałowych w sektorach o największym oddziaływaniu społecznym, takich jak zdrowie, energia, transport i środowisko, a także wykorzystywanie wielosektorowego potencjału nanotechnologii i zaawansowanych materiałów dla podniesienia konkurencyjności i wzmacniania zrównoważonego wzrostu.

Bardzo istotne jest również bezpieczeństwo stosowania nanotechnologii, a także badania w zakresie standaryzacji, metrologii, modelowania oraz modeli biznesowych.

Badania nad procesami produkcyjnymi odpowiadają na potrzeby firm europejskich, w szczególności MŚP związanych z modernizacja procesów wytwórczych. Wspierane są nowe rozwiązania wykorzystujące nanotechnologie, elastyczne systemy produkcyjne, stymulujące środowisko pracy, rozwiązania inteligentne oraz pobudzanie środowiska pracy, inteligencję otoczenia oraz bezemisyjne i bezodpadowe technologie wytwarzania. Działania te przyczyniają się do realizacji koncepcji czwartej rewolucji przemysłowej (Industry 4.0) oraz celów określonych w polityce przemysłowej i klimatycznej UE.

Działania w obszarze Biotechnologii mają na celu wspieranie najnowocześniejszych biotechnologii jako czynnika stymulującego przyszłe innowacje oraz stworzenia podstaw dla rozwoju biozasobów o optymalnych właściwościach i zastosowaniach. Rozwijane są również oparte na biotechnologiach nowe produkty i procesy zaspokajające potrzeby przemysłu i społeczeństwa. Oczekuje się też wykorzystania potencjału biotechnologii do wykrywania, monitorowania i usuwania zanieczyszczeń oraz zapobiegania im.

Więcej o obszarze NMPB można znaleźć na stronach Komisji Europejskiej oraz stronach programu ramowego Horyzont 2020.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.