Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Dostęp do finansowania ryzyka (Access to Risk Finance)

W programie Horyzont 2020, w ramach obszaru Access to Risk Finance – dostęp do finansowania ryzyka zostały opracowane dedykowane instrumenty ułatwiające dostęp do finansowania dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, uniwersytetów, spółek celowych i innych jednostek zaangażowanych w badania i innowacje – R&I.

Dysponent

Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w imieniu Komisji Europejskiej jest odpowiedzialna bezpośrednio lub pośrednio – przy wsparciu pośredniczących instytucji finansowych za wdrażanie oferowanych instrumentów.

Dla kogo

O wsparcie w formie instrumentów finansowych mogą ubiegać się m.in. małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz promotorzy infrastruktury badawczej, mający swoją siedzibę w kraju Unii Europejskiej lub w kraju stowarzyszonym z programem Horyzont 2020. Jeżeli nie przewidziano w instrumencie ograniczeń, są one dysponowane w zależności od zapotrzebowania bez względu na sektor, kraj, region, typ czy wielkość przedsiębiorstwa, jednostki.

Program Pracy 2018-2020

Instrumenty finansowe

Wśród narzędzi ułatwiających dostęp do finansowania ryzyka przedsiębiorstwom i innym podmiotom prowadzącym działalność B+R dominują proponowane przez Grupę EIB instrumenty dłużne: pożyczki, gwarancje, regwarancje, jednak dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz małych przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji rynkowej przewidziano finansowanie kapitałowe (equity), finansowanie pośrednie (mezzanine) i Venture Capital.

Dłużne i kapitałowe instrumenty na rzecz badań i innowacji

InnovFin Technology Transfer współfinansuje inwestycje w fundusze transferu technologii, skupiając się na etapie przedzasiewowym (w tym proof of concept) oraz zasiewu, szczególnie w obszarze kluczowych technologii prorozwojowych (w tym ICT, nanotechnologie, biotechnologie, cleantech, technologie medyczne) oraz pozostałych celów programu Horyzont 2020, takich jak promowanie własności intelektualnej, licencjonowanie i działania typu spin-off.

InnovFin Business Angels – współfinansuje inwestycje w fundusze zarządzane przez aniołów biznesu oraz fundusze koinwestycyjne.

InnovFin Venture Capital współfinansuje inwestycje w fundusze venture capital, dostarczające finansowania kapitałowego przedsiębiorstwom na wczesnym etapie rozwoju.

InnovFin Fund-of-Funds – włączając finansowanie niezależnie zarządzanego programu Pan-European Venture Capital Fund(s)-of-Funds Programme.

InnovFin SME Guarantee improves access to finance by making debt financing available to innovative small and medium-sized enterprises and small midcaps (up to 499 employees).

InnovFin Emerging Innovators ma na celu zmniejszanie luki inwestycyjnej w obszarze badań i innowacji w krajach członkowskich UE znajdujących się w grupie umiarkowanych i słabych innowatorów (zgodnie z Europejską tablicą wyników innowacji) oraz w krajach stowarzyszonych z Horyzontem 2020.

InnovFin MidCap Guarantee udostępnia finansowanie dłużne na innowacyjnych spółek o średniej kapitalizacji (zatrudnienie do 3 tys. pracowników), które nie są kwalifikowalne w ramach instrumentu InnovFin SME Guarantee.

InnovFin Corporate Research Equity zwiększa wielkość finansowania typu kapitałowego w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) w dużych programach badawczo-innowacyjnych oraz w dużych innowacyjnych spółkach o średniej kapitalizacji (large mid-caps),

InnovFin Science wspiera inwestycje w zakresie badań i innowacji prowadzone przez instytuty badawcze, uniwersytety oraz publiczne i prywatne organizacje badawcze.

InnovFin Energy Demonstration Projects wspiera projekty w obszarze transformacji systemów energetycznych takich jak technologie energii odnawialnej, inteligentne systemy energii, magazynowanie energii, sekwestracja dwutlenku węgla.

Infectious Diseases Finance Facilities ma na celu rozwój innowacji w zakresie szczepionek, lekarstw, sprzętu medycznego i diagnostycznego oraz nowoczesnych infrastruktur badawczych ukierunkowanych na zwalczanie na chorób zakaźnych. Koszty projektu mogą zawierać koszty badań klinicznych, przygotowanie komercjalizacji, dostęp do rynku, rozwój prototypów lub przygotowanie przemysłowe nowoczesnego sprzętu, koszty przedklinicznych prac B+R oraz kapitał obrotowy.

InnovFin Thematic Investment Platforms: pierwszą tematyczną inicjatywą będzie InnovFin Circular Bioeconomy Investment Platform. Platforma będzie zarządzana przez finansowego pośrednika / menedżera finansowego, wybranego w otwartym naborze ofert.

InnovFin Advisory ma za zadanie poprawić wiarygodność kredytową dużych projektów inwestycyjnych wymagających długoterminowego finansowania. Usługi doradcze mają na celu poprawę warunków dostępu do finansowania ryzyka w zakresie badań i innowacji a także ułatwiają zakładanie tematycznych platform inwestycyjnych. Głównymi klientami instrumentu są promotorzy dużych projektów badawczo-innowacyjnych, realizujących cele wyzwań społecznych Horyzontu.

Baza informacji

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.