Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Europejski Ranking Innowacyjności 2019: UE wyprzedziła Stany Zjednoczone. Unijnym liderem Szwecja

  • Opublikowano: 17 czerwca 2019
  • Autor: redakcja

Po raz pierwszy w historii europejskie innowacje przewyższyły osiągnięcia Stanów Zjednoczonych. UE nadal jednak ustępuje pod tym względem Japonii i Korei Południowej, zaś Chiny szybko nadrabiają zaległości – wynika z opublikowanego dziś przez Komisję Europejskiego Rankingu Innowacyjności 2019. Unijnym liderem innowacji pozostaje Szwecja.

Opublikowane dzisiaj przez Komisję Europejski Ranking Innowacyjności i Ranking Innowacyjności Regionów za 2019 r. pokazują, że wyniki UE w tej dziedzinie poprawiają się co roku od czterech lat z rzędu. Po raz pierwszy w historii europejskie innowacje przewyższyły osiągnięcia Stanów Zjednoczonych. UE nadal jednak ustępuje pod tym względem Japonii i Korei Południowej, zaś Chiny szybko nadrabiają zaległości. Dane te stanowią uzupełnienie opracowanych niedawno przez Komisję w ramach europejskiego semestru zaleceń dla poszczególnych krajów, w których podkreślono rolę badań naukowych i innowacji oraz przedstawiono zalecenia dotyczące zwiększenia wzrostu wydajności i konkurencyjności.

Europejski Ranking Innowacyjności 2019:

W oparciu o uzyskane wyniki państwa UE dzielą się na cztery grupy: liderzy innowacji, silni innowatorzy, umiarkowani innowatorzy i słabi innowatorzy. Unijnym liderem innowacji w 2019 r. jest Szwecja, a kolejne miejsca zajmują Finlandia, Dania i Holandia. Zjednoczone Królestwo i Luksemburg spadły z najwyższej rangi lidera innowacji do grupy silnych innowatorów, a Estonia po raz pierwszy znalazła się grupie silnych innowatorów.

Od 2011 r. wyniki UE w zakresie innowacyjności wzrosły średnio o 8,8 proc. Wyniki te poprawiły się w 25 państwach członkowskich UE. Największy wzrost odnotowano na Litwie, w Grecji, na Łotwie, Malcie, w Zjednoczonym Królestwie, Estonii i Holandii, a największy spadek nastąpił w Rumunii i Słowenii.

W skali światowej Unia Europejska wyprzedziła Stany Zjednoczone. Przewaga UE nad Brazylią, Indiami, Rosją i RPA jest wciąż znaczna. Tempo rozwoju w tej dziedzinie w Chinach jest jednak trzy razy większe niż tempo wzrostu innowacyjności w Unii. UE ustępuje również Japonii i Korei Południowej.

W wybranych obszarach innowacji najlepsze wyniki w UE uzyskują: Dania – zasoby ludzkie i otoczenie sprzyjające innowacjom; Luksemburg – atrakcyjne systemy badań naukowych; Francja – finansowanie i wsparcie; Niemcy – inwestycje przedsiębiorstw; Portugalia – innowacyjne MŚP; Austria – powiązania; Malta – aktywa intelektualne; Irlandia – wpływ na poziom zatrudnienia i wielkość sprzedaży.

Ranking Innowacyjności Regionów 2019:

Rankingowi europejskiemu towarzyszy ranking innowacyjności regionów. Zawiera on ocenę porównawczą wyników systemów innowacji w 238 regionach 23 państw członkowskich UE, natomiast Cypr, Estonię, Łotwę, Luksemburg i Maltę uwzględniono na poziomie krajowym. Ponadto ranking innowacyjności regionów obejmuje również regiony Norwegii, Serbii i Szwajcarii.

Najbardziej innowacyjne regiony w UE to: Helsinki-Uusimaa (Finlandia), a następnie Sztokholm (Szwecja) i Hovedstaden (Dania). W 159 regionach wydajność wzrosła w dziewięcioletnim okresie obserwacji. Tegoroczny ranking innowacyjności regionów wskazuje na silną zbieżność pod względem wyników regionalnych i zmniejszenie różnic między poszczególnymi regionami.

W ostatnich dziesięcioleciach siłą napędową około dwóch trzecich wzrostu gospodarczego w Europie były innowacje. Każde euro zainwestowane w europejski program badań i innowacji Horyzont Europa może potencjalnie wygenerować zwrot do 11 euro PKB w ciągu 25 lat. Oczekuje się, że w latach 2021–2027 inwestycje w badania naukowe i innowacje wygenerują do 100 tys. nowych miejsc pracy w sektorze badań naukowych i innowacji.

Dane zawarte w Europejskim Rankingu Innowacyjności i rankingu innowacyjności regionów pomagają państwom członkowskim, regionom i UE jako całości określać obszary, w których wyniki są dobre, oraz dziedziny, w których potrzebne są reformy polityczne sprzyjające propagowaniu innowacji. Ponadto w ramach analizy europejskiego semestru Komisja przedstawiła ostatnio zalecenia dla poszczególnych krajów na 2019 r., które zawierają wytyczne dla polityki gospodarczej wszystkich państw członkowskich UE na następne 12–18 miesięcy.W tegorocznych zaleceniach dla poszczególnych krajów badaniom naukowym i innowacjom poświęcono szczególną uwagę.

(Źródło: KE)

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.