Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.
(Fot. Pexels.com)

Europejska Sieć Danych i Informacji dot. Zdrowia zaprasza na wirtualny roadshow

W ramach projektu  EHDEN  realizowanego  przez 22 partnerów z 12 krajów we Wspólnym Przedsięwzięciu Inicjatywa Leków Innowacyjnych (IMI2 JU)  odbywa się wirtualny roadshow. To  seria 3 webinariów na temat  „Rola danych zdrowotnych w erze po Covid-19”.

Dane dotyczące opieki zdrowotnej mogą potencjalnie zmienić nasze rozumienie zdrowia, chorób i wyników, jednak obecnie są one rozproszone w wielu instytucjach i krajach, przechowywane w różnych formatach i podlegają różnym zasadom. Utrudnia to pełne wykorzystanie tych danych z korzyścią dla pacjentów. Celem EHDEN jest urzeczywistnienie szeroko zakrojonej analizy danych na temat zdrowia w Europie. Projekt ma osiągnąć ten cel poprzez zbudowanie zintegrowanej sieci umożliwiającej dostęp do danych 100 milionów obywateli UE, znormalizowanych do wspólnego modelu. Osią projektu będzie grupa przeszkolonych, certyfikowanych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) odpowiedzialnych za przekształcenie danych będących w posiadaniu szpitali na wspólny model danych. Dane pozostaną pod pełną kontrolą pierwotnego właściciela, co zapewni poszanowanie zasad etycznych i lokalnych przepisów dotyczących ochrony prywatności danych.

  1. Nagranie pierwszego webinarium: The need for health data in the era of Covid-19 z 9 października 2020)
    Pandemia Covid-19 podkreśla zapotrzebowanie na wysokiej jakości dane zdrowotne, które są łatwo dostępne. Wczesne oceny epidemiologiczne w Europie na początku pandemii przewidywały wskaźniki zakażeń i śmiertelności o rząd wielkości błędu. Kiedy pandemia była już w pełnym rozkwicie, oficjalne statystyki w większości krajów europejskich zaniżały liczbę zgonów spowodowanych przez koronawirusa. Ostatnio wycofano dwa odrębne badania kliniczne dotyczące hydroksychlorochiny, opublikowane w dwóch najważniejszych czasopismach medycznych ze względu na niewiarygodne gromadzenie danych pierwotnych i metaanalizę. Pokazało to znaczenie jakości danych dla oceny żywotnie potrzebnych leków. Sesja ta oferuje różne perspektywy dotyczące sposobów rozwiązywania w przyszłości problemów związanych z danymi, takich jak te, które mają na celu jasne kierowanie polityką zdrowotną i zminimalizowanie negatywnych reperkusji dla wyników zdrowotnych po zakończeniu pandemii.
  2. Determining value for patients and harnessing RWE  odbędzie się 22 października w godzinach od 14:00 do 15:00
    Wraz z rosnącym wykorzystaniem narzędzi regulacyjnych, tradycyjne wąskie gardło zatwierdzenia regulacyjnego jest obecnie postrzegane jako znacznie mniej problematyczne niż poprzednio. Jednak wczesnej ocenie nowych produktów coraz częściej towarzyszą również mniejsze zbiory danych, które często są ekstrapolowane na wyniki i na możliwości. Stwarza to ogromne wyzwania dla europejskich organów ds. HTA, które muszą oceniać te nowe metody leczenia w oparciu o ograniczone ilości danych dotyczących wyników długoterminowych. W ramach tej sesji zostanie zbadane, w jaki sposób EHDEN może funkcjonować jako platforma służąca pozyskiwaniu danych dotyczących wyników w dłuższej perspektywie czasowej i zapewniająca alternatywne podejścia w zakresie refundacji i oceny w celu ułatwienia porównywania środków w zakresie skuteczności.
  3. What could the pharma industry look like by 2030 – digital discovery, R&D and post-authorisation?  Sesja odbędzie się 28 października w godzinach od 15:30 do 16:30.
    Nauka prowadzi nas na drogę coraz bardziej ukierunkowanych leków z towarzyszącym im postępem w genomice i naszą zdolnością do opracowywania spersonalizowanych terapii dla pacjentów. Coraz większe wyzwania wiążą się jednak z opracowywaniem leków dla coraz mniejszych populacji, ponieważ z definicji im rzadsza jest choroba, tym mniej jest osób z zaburzeniami, które mogą uczestniczyć w badaniach klinicznych. EHDEN i inne platformy wymiany danych zapewniają alternatywne podejście do opracowywania leków, które umożliwia badaczom przeszukiwanie milionów historycznych, anonimowych kartotek pacjentów w celu modelowania różnych scenariuszy i “osób zdrowych” oraz przyspieszenia opracowywania leków niedostępnych obecnie dla pacjentów w potrzebie. Sesja ta zapewni przegląd alternatywnych podejść RCT, a także zbada potencjalne zastosowanie uczenia się maszynowego w dziedzinie badań klinicznych.

Partnerzy EHDEN współpracują w ramach OHDSI (Observational Health Data Sciences and Informatics) nad COVID-19.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.