Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) przedstawiona przedsiębiorcom i naukowcom na konferencji w Warszawie

  • Opublikowano: 17 kwietnia 2018
  • Autor: redakcja

12 kwietnia 2018 r. w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie odbyła się konferencja „Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) – nowa szansa dla polskiego przemysłu w Horyzoncie 2020” połączona z warsztatami. Podczas wydarzenia przedsiębiorcy oraz naukowcy mogli dowiedzieć się, jak skutecznie aplikować o granty.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele polskich małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw, jednostek naukowych,  beneficjenci grantów z Programu Ramowego Horyzont 2020, ewaluatorzy wniosków projektowych, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej, administracji centralnej i samorządowej.

Wydarzenie objęli honorowymi patronatami wiceprezes Rady Ministrów oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, a także Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Partnerem strategicznym oraz sponsorem strategicznym konferencji był KGHM Polska Miedź S.A.

Konferencja „Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) – nowa szansa dla polskiego przemysłu w Horyzoncie 2020” odbyła się 12 kwietnia 2018 r, w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie (fot. KPK PB UE/S. Duszyńska)

Partnerami merytorycznymi konferencji poświęconej finansowaniu przez Europejską Radę ds. Innowacji innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych były Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Mazowiecki Urząd Marszałkowski, Enterprise Europe Network, Związek Pracodawców Klastry Polskie, Konferencja Lewiatan oraz Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

Komisja Europejska powołała Europejską Radę ds. Innowacji (EIC) w 2017 roku. Celem tej inicjatywy jest wspieranie innowacyjnych przedsiębiorstw (dużych, małych i średnich) oraz naukowców w realizowaniu przez nich nowatorskich pomysłów. Do 2020 roku EIC przeznaczy na to 2,7 mld euro, a samo przedsięwzięcie przewiduje realizację za tę kwotę ponad 1000 innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych. Pieniądze te pochodzą z budżetu Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020. Wedle zapowiedzi Komisji Europejskiej, EIC będzie istotnym elementem nowego programu ramowego w kolejnej perspektywie budżetowej, tj. po 2020 roku.

Podczas konferencji głos zabrali przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komisji Europejskiej, jak również reprezentanci przemysłu m.in. KGHM Polska Miedź SA, Grupy AZOTY SA, przedstawiciele biznesu oraz instytucji publicznych, zaangażowanych w budowanie innowacyjności polskiej gospodarki.

Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Dardziński (fot. KPK PB UE/S. Duszyńska)

Sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Dardziński mówił o systemie zachęt dla przedsiębiorców i przedstawicieli świata nauki, które mają przyczynić się do wzrostu wydatków przeznaczanych na działalność badawczo-rozwojową.  W tym kontekście wspomniał powołaną w ubiegłym roku polską Radę ds. Innowacyjności, której zadaniem jest m.in. koordynacja instrumentów polityki wspierającej innowacyjność.  Wiceminister przypomniał też, że od niedawna obowiązuje druga ustawa o innowacyjności, która zwiększa m.in. ulgę podatkową dla przedsiębiorców na działalność badawczo-rozwojową do 100 proc. i umożliwia tworzenie przez uczelnie spółek do zarządzania infrastrukturą badawczą. Kolejnymi elementami wzmocnienia innowacyjności firm i nauki są doktoraty wdrożeniowe i reforma instytutów badawczych.

Do tej pory polskie podmioty w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020 pozyskały granty o łącznej wartości prawie 292 mln euro. Tymczasem ogółem w ramach Horyzontu 2020 Komisja Europejska rozdysponowała już 30,6 mld euro.

Iker Ayerbe z Dyrekcji Generalnej ds. Badań i Innowacji Komisji Europejskiej (fot. KPK PB UE/S. Duszyńska)

Przedstawiając zadania pilotażowej Europejskiej Rady ds. Innowacji  Iker Ayerbe z Dyrekcji Generalnej ds. Badań i Innowacji Komisji Europejskiej zaznaczył, że EIC ma pomóc przenieść przełomowe pomysły z nauki na rynek. Przedstawiciel KE nakreślił kierunki, w jakich prowadzone są prace nad zmianami koncepcji EIC w 9. Programie Ramowym.

Obecny na warszawskiej konferencji Grzegorz Ambroziewicz z Agencji Wykonawczej ds. MŚP (EASME) pogratulował KPK PB UE, że od wielu lat wspiera aplikantów i beneficjentów unijnych programów badawczo-rozwojowych. Podkreślił też, że następca Horyzontu 2020 może być alternatywą dla funduszy strukturalnych w kolejnej perspektywie budżetowej po 2020 roku. EIC finansuje to, czego nie finansuje sektor prywatny – zauważył.

Kinga Stanisławska opisała prace High Level Group  ds. EIC – którą reprezentuje –  nad kształtem Europejskiej Rady ds. Innowacji. Wymieniła czynniki, na które kładzie nacisk HLG: wspieranie przełomowych innowacji od start-upu do dojrzałej spółki, wsparcie dla doskonałości (excellence), skalowalność  projektów, komunikowanie sukcesów.  Wszystkie te wysiłki zmierzają do tego, by Europa została uznana za lidera innowacyjności.

Kinga Stanisławska, High Level Group ds. EIC i Grzegorz Kądzielawski, Grupa Azoty S.A. (fot. KPK PB UE/S. Duszyńska)

W drugiej sesji przedstawiciele firm dzielili się swoimi doświadczeniami z aplikowania o granty w Horyzoncie 2020. Bartosz Głowacki z firmy Solace, projektującej tanie i samowystarczalne energetycznie domy, opowiedział o tym, jak zmieniła się sytuacja jego firmy po otrzymaniu grantu w I Fazie Instrumentu MŚP.  Mateusz Sagan z SDS Optic, zapytany dlaczego właśnie zdecydował się na udział w H2020, odpowiedział, że w Polsce brakuje inwestorów medtech, więc  najlepszym instrumentem do rozwinięcia ich pomysłu okazał się Horyzont 2020 i program Health, który daje 100 % finansowania i bez wkładu własnego.  Michał Dłubek z firmy Fibrain podzielił się doświadczeniem, jak  dotacje z UE przysłużyły się do wzrostu przedsiębiorstwa:  w ich przypadku potrzebne były kompetencje z zewnątrz, bowiem nie wszystkie projekty da się zrealizować własnymi siłami. Rozwiązaniem okazało się konsorcjum projektowe.

(fot. KPK PB UE/S. Duszyńska)

Przedstawiciel KGHM Polska Miedź Wiktor Kowalczyk opowiedział, skąd wzięła się strategiczna decyzja  o wejściu jego firmy w programy ramowe UE – jest to część Strategii Zrównoważonego Rozwoju, a Horyzont 2020 jest – jego zdaniem – najlepszym miejscem, by być blisko firm, które tworzą politykę zrównoważonego rozwoju.  Plany dotyczące udziału w Horyzoncie 2020 nakreślił wiceprezes Grupy Azoty Grzegorz Kądzielawski. Opisał potencjał firmy: budowę centrów rozwojowych, własny program akceleracyjny i dobrą współpracę z instytutami badawczymi, co zaowocuje budową konsorcjów do projektów w H2020.

Zapytani, czego oczekiwaliby od przyszłego 9. Programu Ramowego, przedstawiciele przedsiębiorstw wymienili m.in.: horyzontalne wspieranie innowacji, skupienie na problemach społecznych (social impact), most między światem nauki a światem biznesu, refundowanie kosztów uzyskania grantu dla przedsiębiorców oraz więcej możliwości finansowania dla średnich firm (o przychodach w granicach 100 mln euro).

Popołudniową część wydarzenia  zajęły warsztaty, których uczestnicy zapoznali się z sposobami na skuteczne pozyskiwanie grantów w ramach Instrumentu MŚP i Seal of Excellence,  Fast Track to Innovation oraz FET Open.

Warsztaty Instrument MŚP i Seal of Excellence w Centrum Kreatywności Targowa (fot. KPK PB UE/S. Duszyńska)

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.