Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Ekspert KPK w obszarach “Dostęp do finansowania kapitałem wysokiego ryzyka” oraz “Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach”

 • Opublikowano: 9 stycznia 2017
 • Autor: redakcja

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK) (przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN) realizuje już od 15 lat powierzane mu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zadania w zakresie wspierania uczestnictwa polskich jednostek w Programach Ramowych UE. Jest to kluczowa jednostka odpowiadająca za wsparcie oraz polskie stanowisko w sprawach związanych z Programem Ramowym Horyzon t2020.

Krajowy Punkt Kontaktowy wraz z siecią 11 Regionalnych Punktów Kontaktowych to zespół kilkudziesięciu ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę z zakresu europejskich programów badań i innowacji, a także przygotowania, realizacji oraz rozliczeń formalno-finansowych projektów.

Poprzez działania informacyjno-szkoleniowo-doradcze wspieramy polskie jednostki naukowe oraz przedsiębiorstwa w zakresie przygotowania wniosków projektowych, budowy konsorcjów, prowadzenia negocjacji i realizacji projektów, działań eksperckich, a także koordynacji współpracy z Komisją Europejską. W zakresie naszego wsparcia jest również pomoc w rozwiązywaniu zagadnień prawnych, własności intelektualnej, pozyskania wsparcia finansowego i uczestnictwa w dedykowanych programach rozwoju technologii bazujących na partnerstwie publiczno-prywatnym.

Oferta pracy na stanowisku:

Ekspert KPK w obszarach “Dostęp do finansowania kapitałem wysokiego ryzyka” oraz “Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach”

Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska:

Pracując z nami będziesz odpowiedzialna/odpowiedzialny m.in. za:

 • Wsparcie potencjalnych beneficjantów oraz realizację projektów europejskich z zakresu obszaru Programów Pracy Innowacje w MŚP oraz Dostęp do finansowania ryzyka (Work Programmes: Access to Risk Finance, Innovation in SMEs);
 • Bieżące uzupełnianie i aktualizacja wiedzy w zakresie wyżej wymienionych obszarów Programu Ramowego Horyzont 2020 poprzez:
  • udział w krajowych i zagranicznych konferencjach, warsztatach i spotkaniach,
  • udział w szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz współpracujące instytucje zagraniczne,
  • analizę publikacji;
 • Organizacja konferencji i szkoleń w Polsce oraz w krajach członkowskich Unii Europejskiej;
 • Podejmowanie działań zmierzających do uwzględnienia priorytetów krajowych oraz polskiego stanowiska w dokumentach unijnych;
 • Docieranie do innowacyjnych MŚP oraz beneficjentów wymienionych obszarów;
 • Udzielanie wsparcia w nawiązywaniu współpracy i wyszukiwaniu partnerów do konsorcjów projektowych;
 • Prowadzenie działalności mentoringowej i konsultacyjnej w zakresie przygotowywania i realizacji projektów;
 • Organizowanie działań informacyjno-szkoleniowych;
 • Współpraca z partnerami krajowymi i zagranicznymi, w tym siecią EEN, klastrami, instytucjami finansowymi i ich organizacjami.

Wymagania podstawowe:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: zarządzanie,ekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze, rachunkowość, finanse i bankowość, inne pokrewne;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • Dobra znajomość obsługi pakietu MS Office;
 • Łatwość komunikacji oraz nawiązywania kontaktów również w środowisku międzynarodowym;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Zaangażowanie i dobra organizacja czasu pracy;
 • Wysoka kultura osobista;
 • Umiejętność szybkiego uczenia się i analitycznego myślenia;
 • Dyspozycyjność.

Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • Znajomość specyfiki pracy w środowisku międzynarodowym, zwłaszcza w Komisji Europejskiej;
 • Dodatkowa znajomość języka francuskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego;
 • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i prezentacji.

Oferujemy:

 • Ciekawą, różnorodną pracę w międzynarodowym środowisku;
 • Umowę o pracę na pełny etat;
 • Pracę w przyjemnej atmosferze w Instytucji o uznanej renomie;
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji w formie szkoleń, uczestnictwa w seminariach i konferencjach;
 • Udział w projektach międzynarodowych;
 • Współpracę z Komisją Europejską.

CV i list motywacyjny należy przesyłać na adres kpk@kpk.gov.pl do dnia 20 stycznia 2017 r.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy kandydatów o umieszczenie w zgłoszeniu klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.