Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

EIT odwiedził Warszawę, by popularyzować KIC-e i swój model innowacji

  • Opublikowano: 28 września 2018
  • Autor: redakcja

25 września  2018 r. odbył się w Warszawie EIT Awareness Day zorganizowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz  Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) w Budapeszcie. Wydarzenie zgromadziło ok. 80 przedstawicieli reprezentujących biznes, edukację oraz naukę. Mieli oni możliwość spotkań z przedstawicielami sześciu innowacyjnych wspólnot EIT oraz dyskusji.

Konferencja miała na celu zaprezentowanie bieżącej działalności EIT – instytucji wspierającej współpracę pomiędzy uczelniami, biznesem i instytucjami publicznymi z całej Europy. Jej uczestnicy mieli również możliwość nawiązania współpracy pomiędzy podmiotami zarówno z Polski jak i z Europy w obszarze badań, biznesu i edukacji.

Wydarzenie to ma charakter cykliczny.  EIT odwiedza poszczególne kraje Unii Europejskiej, celem promocji Knowledge and Innovation Communities (KIC), innych działań (EIT RIS3) oraz popularyzacji modelu innowacji. Udział w warszawskim EIT Awareness Day wzięli: Martin Kern – EIT Interim Director; dr Piotr Dardziński – sekretarz stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dr inż. Zygmunt Krasiński, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Wiceminister nauki Piotr Dardziński powiedział podczas konferencji, że ministerstwo wspiera działania innowacyjne na różne sposoby: poprzez wsparcie dyplomatyczne aż po wsparcie finansowe. – Są to z pewnością bardzo dobrze zainwestowane pieniądze – dodał. Przypomniał, że wchodząca w życie w październiku Konstytucja Dla Nauki traktuje współpracę nauki z biznesem jako jeden z najważniejszych wskaźników doskonałości naukowej. – Współpraca uczelni z biznesem jest najważniejszym celem Ustawy 2.0 – powiedział wiceminister.

– Krajowy Punkt Kontaktowy od początku blisko współpracuje ze społecznościami EIT – powiedział dyrektor KPK  Zygmunt Krasiński. – Widzimy pierwsze wyniki działań modelu innowacji, jaki wprowadza EIT. Po pierwsze, okazuje się, że bardzo dobre wyniki daje program edukacyjny dla studentów – już na etapie nauki są oni przygotowywani do tego, żeby podejmować temat wyzwań przyszłości. Po drugie, zdecydowanie większy jest udział w tych grantach małych i średnich przedsiębiorstw w porównaniu np. z Horyzontem 2020. No i przede wszystkim Polska ma o wiele większy udział w programach EIT: jesteśmy na 9. miejscu w pozyskiwaniu grantów EIT, podczas gdy w Horyzoncie jesteśmy na 15. miejscu – wyliczał dyr. Krasiński. (Uczestnictwo Polski w konkursach EIT wynosi 3,7%, a w Horyzoncie 2020 – nieco ponad 1%.) – Na pewno powinniśmy więc ten model popularyzować i wyciągać z tego wnioski do pozostałych części Horyzontu 2020 – uważa szef KPK PB UE.

W programach EIT uczestniczy 81 organizacji z Polski. W 2017 r. otrzymały one granty w łącznej wysokości niemal 10 mln euro.

Jak podkreślił dyr. Krasiński, programy EIT są bardzo otwarte na współpracę pomiędzy regionami oraz na włączanie w proces powstawania innowacji badaczy i firm z kolejnych regionów – np. w ramach Regional Innovation Scheme.

Podobnie ocenił program regionalny Martin Kern z EIT. – Regional Innovation Scheme dla Europy Środkowo-Wschodniej odniósł w Polsce ogromny sukces – i tak naprawdę wciąż rośnie. Myślę, że w przyszłości jeszcze więcej polskich firm i instytucji badawczych skorzysta z oferowanej przez nas możliwości dostępu do ogólnoeuropejskich sieci innowacji –  powiedział Kern.

– EIT jest kluczowym czynnikiem dla innowacji w Europie. Wspieramy przedsiębiorców i dajemy wyjątkowe wsparcie ich produktom, aby odniosły sukces – mówił Martin Kern, EIT Interim Director. Wyjaśnił jak działają poszczególne EIT Communities  i jakie mają cele.

– EIT tworzy innowacyjne społeczności, które skupiają przedstawicieli nauki, biznesu i edukacji (knowledge triangle: companies, education institutions and research centres)  i razem pracują nad rozwiązaniami największych dzisiejszych wyzwań związanych ze zmianami klimatu, zrównoważoną energią, zdrowiem, żywnością, surowcami oraz cyfryzacją – tłumaczył  Kern.

Działalność EIT skupia się w tzw. Wspólnotach Wiedzy i Innowacji – KIC (Knowledge Innovation Communities), które funkcjonują w sześciu wymienionych przez Kerna obszarach.

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) to powołana przez Komisję Europejską instytucja, finansowana m.in. w ramach programu Horyzont 2020. Celem EIT jest wspieranie innowacji poprzez umożliwianie współpracy pomiędzy uczelniami, biznesem i instytucjami publicznymi.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.