Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

DG Research prowadzi konsultacje dotyczące ekosystemów innowacji w Horyzoncie Europa

  • Opublikowano: 27 stycznia 2020
  • Autor: redakcja

Na co wydać 500 mln euro z europejskiej części ekosystemów innowacji w programie Horyzont Europa? Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej chce poznać Państwa zdanie, dlatego otworzyła konsultacje online. Można w nich wziąć udział do piątku 31 stycznia 2020 r.

Wypełnij ankietę

W projekcie kolejnego programu ramowego Horyzont Europa, określającym priorytety UE w zakresie finansowania badań naukowych i innowacji w latach 2021-2027, Komisja Europejska po raz pierwszy włączyła sekcję dotyczącą europejskich ekosystemów innowacji (w ramach filaru III HE) z proponowanym budżetem w wysokości 500 mln euro.

Projekt wzywa do „łączenia się regionalnych i krajowych podmiotów działających w obszarze innowacji oraz wspierania przez państwa członkowskie i kraje stowarzyszone wdrażania wspólnych transgranicznych programów innowacyjnych – od podnoszenia miękkich umiejętności w zakresie innowacji po działania w zakresie badań i innowacji, w celu zwiększenia skuteczności europejskiego systemu innowacji. Wsparcie ekosystemów innowacji i partnerstw międzyregionalnych dopełnią tematy inteligentnej specjalizacji”.

Celem konsultacji jest zrozumienie wyzwań, potrzeb i priorytetów podmiotów zajmujących się innowacjami w Europie, w celu zebrania informacji na temat tego, w jaki sposób europejski ekosystem innowacji Horyzontu Europa może je najlepiej wspierać, w ramach mandatu określonego w projekcie Komisji.

Wyniki konsultacji zostaną przeanalizowane i podsumowane w raporcie, a następnie wykorzystane w przygotowaniu kolejnego programu prac dotyczącego ekosystemów innowacji na 2021 r.

Do udziału w konsultacjach zaproszone są podmioty unijnego ekosystemu innowacji: start-upy, MŚP i korporacje we wszystkich sektorach, organizacje wspierania biznesu, w tym organizacje klastrowe, władze publiczne, uniwersytety i organizacje badawcze, parki naukowo-technologiczne, inkubatory i akceleratory, firmy venture capital, „aniołowie biznesu” i inni inwestorzy innowacyjnych przedsiębiorstw, itp.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.