Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

CEL

Chodzi o ułatwienie naukowcom dostępu do najlepszych europejskich infrastruktur badawczych (Transnational Access): laboratoriów, aparatury, zbiorów, zasobów informatycznych itp. Służą temu specjalne projekty (Integrating Activities), których zadaniem jest udzielanie wsparcia uczonym, zainteresowanym przeprowadzeniem badań w jednej (lub kilku) z instytucji tworzących konsorcjum projektu finansowanego z programów ramowych Unii Europejskiej. Fundusze tych projektów zapewniają naukowcom nie tylko bezpłatne przeprowadzenie badań, ale pokrywają też koszty podróży i pobytu.

ADRESACI

Z dobrodziejstwa bezpłatnego dostępu do infrastruktur korzystać mogą naukowcy zainteresowani przeprowadzeniem badań zgodnych z profilem danej infrastruktury, będącej partnerem projektu Integrating Activity. Młodzi naukowcy i doktoranci stanowią szczególnie dużą grupę użytkowników – około 50%.

ZASADY FINANSOWANIA

Naukowcy korzystający z dostępu do infrastruktur mają zapewnione bezpłatne wykonanie badań oraz pokrycie kosztów podróży i pobytu (od 1 tygodnia do 3 miesięcy). Warunkiem jest przeprowadzenie badań w infrastrukturze w kraju innym niż kraj stałego pobytu naukowca.

Finansowanie dostępu do infrastruktur zależne jest od specyfiki projektu i charakteru badań, a wysokość diet pobytowych zależy od kraju, w którym mieści się infrastruktura.

W przypadku e-infrastruktur zapewniony jest bezpłatny dostęp do superkomputerów, płatnych baz danych, sieci gridowych itp.

ZASADY APLIKOWANIA

Konsorcjum projektu ogłasza na stronie internetowej konkurs na dostęp do swych laboratoriów (czy zbiorów) dla zainteresowanych naukowców z zagranicy oraz o warunkach korzystania z nich. Naukowcy kontaktują się bezpośrednio z wyznaczoną osobą, ustalają warunki i termin dostępu oraz składają wniosek, który jest oceniany przez ekspertów pod kątem atrakcyjności naukowej i zgodności z profilem infrastruktury.

Poszczególne projekty stosują różne praktyki: wnioski można składać albo przez cały czas trwania projektu, albo w określonych terminach. Jeśli jest duże zainteresowanie określoną infrastrukturą, grono ekspertów dokonuje selekcji wniosków. Szczegółowe informacje i formularze dostępne są na stronach internetowych projektów. Informacja o wszystkich projektach Integrating Activities oraz ogłaszanych przez nie konkursach dostępna jest na stronie EURORIs-Net+.

LINKI I WAŻNE DOKUMENTY

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.