Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Przed nami ostatnie konkursy w programie Horyzont 2020. Aby ułatwić Państwu pracę nad wnioskami, prosimy zapoznać się z informacjami zawartymi w Programach Prac poszczególnych obszarów oraz możliwościami wsparcia, jakie możecie Państwo uzyskać ze strony KPK PB UE oraz Sieci Regionalnych Punktów Kontaktowych w Państwa województwach.

UWAGA!

W związku z panującą pandemią koronawirusa terminy niektórych konkursów zostały przedłużone, aby dać wnioskodawcom więcej czasu na przygotowanie wniosków. Zmiany są publikowane na bieżąco na portalu Funding&Tenders.

Znajdź interesujący Cię obszar i kliknij, by otworzyć:

Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych mają na celu wsparcie indywidualnych naukowców i ich zespołów badawczych w realizacji nowatorskich projektów (frontier research). Do końca programu Horyzont 2020 odbędą się nabory w konkursach Advanced Grant, Consolidator Grant i Proof of Concept.

ERC Consolidator Grant – dla naukowców u progu samodzielności badawczej, 7-12 lat po doktoracie: do 2 mln euro na projekt trwający do 5 lat.

 • Termin naboru: 24 października 2019 – 4 lutego 2020
 • Budżet: 657 mln euro

ERC Advanced Grant – dla naukowców doświadczonych, o uznanym dorobku naukowym: do 2,5 mln euro na projekt trwający do 5 lat.

 • Termin naboru: 14 maja 2020 – 26 sierpnia 2020
 • Budżet: 492 mln euro

ERC Proof of Concept Grant – dla naukowców, którzy otrzymali już grant ERC na swój projekt badawczy, a teraz chcą zbadać komercyjny lub społeczny potencjał swojej pracy.

 • Terminy naborów:

21 stycznia 2020,

7 maja 2020,

17 września 2020.

 • Budżet: 25 mln euro

Materiały szkoleniowe

Spotkania informacyjne i szkolenia z pisania wniosków

 • Planowane szkolenia i warsztaty można znaleźć w zakładce Nasze szkolenia

Wsparcie w zakresie przygotowania i konsultacji wniosków

 • Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE) – Wymiana pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami (naukowcy, w tym doktoranci oraz kadra zarządzająca, administracyjna i techniczna).

– Termin składania wniosków: 5 grudnia 2019 – 12 maja 2020

– Budżet: 80 mln euro

 • Marie Skłodowska-Curie Co-funding of  Regional, National and International Programmes (COFUND) – Współfinansowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów grantowych.

– Termin składania wniosków: 8 kwietnia 2020 – 29 września 2020

– Budżet: 100 mln euro

 • Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF) – Indywidualne granty badawczo-szkoleniowe mają na celu rozwój kreatywności i innowacyjnego potencjału (w tym z umiejętności miękkich) doświadczonych naukowców poprzez pracę nad indywidualnym projektem badawczym w dowolnym sektorze w Europie lub poza jej granicami, a także udział w konferencjach i szkoleniach.

– Termin składania wniosków: 8 kwietnia 2020 – 9 września 2020

– Budżet: 328 mln euro

 • EUROPEAN REASERCHERS’ NIGHT (NIGHT) – Celem Europejskiej Nocy Naukowców jest zwiększanie świadomości społecznej w zakresie działań badawczych i innowacyjnych oraz zachęcanie młodych ludzi do podejmowania kariery naukowej.

– Termin składania wniosków: 8 października 2019 – 9 lutego 2020

– Budżet: 8 mln euro

Materiały szkoleniowe

Spotkania informacyjne i szkolenia z pisania wniosków

Planowane szkolenia i warsztaty można znaleźć w zakładce Nasze szkolenia

Wsparcie w zakresie przygotowania i konsultacji wniosków

W tematyce energetycznej czeka na Państwa jeszcze kilkadziesiąt tematów konkursowych związanych z różnymi aspektami transformacji energetycznej:

Efektywność energetyczna i energia dla konsumentów:      

 • Termin składania wniosków: 16 lipca 2019 – 15 stycznia 2020

– 9 tematów związanych m.in. z efektywnością energetyczną budynków, renowacjami, zbieraniem i analizą danych, rozwiązaniami ICT

Łączny budżet: 53,5 mln euro

 

 • Termin składania wniosków: 5 marca 2020 – 10 września 2020

– 10 tematów związanych m.in. z certyfikacją, schematami finansowania inwestycji, promocją wiedzy, ubóstwem energetycznym, rolą konsumentów w zmianie rynku energii

Łączny budżet: 64 mln euro

Odnawialne źródła energii, magazynowanie energii, niska emisyjność:

 •  Termin składania wniosków: 3 września 2019 – 11 grudnia 2019

– 6 tematów związanych m.in. z fotowoltaiką, morskimi farmami wiatrowymi czy biopaliwami

Łączny budżet: 110 mln euro

 

 • Termin składania wniosków: 3 grudnia 2019 – 28 kwietnia 2020

– 8 tematów związanych m.in. z geotermią, energią oceanów, nową generacją OZE, nowymi technologiami paliwowymi czy magazynowaniem energii

Łączny budżet: 113 mln euro

 

 • Termin składania wniosków: 5 maja 2020 – 1 września 2020

– 10 tematów związanych m.in. z energetyką wodną, paliwami alternatywnymi, bioenergią, wychwytem i magazynowaniem dwutlenku węgla, wykorzystaniem ciepła odpadowego

Łączny budżet: 74 mln euro

Inteligentne rozwiązania dotyczące miast, lotnisk, systemów energetycznych:

 • Termin składania wniosków: 3 września 2019 – 29 stycznia 2020

– 9 tematów związanych m.in. z analizą popytu i podaży w sieci energetycznej, obszarami o dodatnim bilansie energetycznym w miastach czy transformacją energetyczną wysp

Łączny budżet: 187 mln euro 

Materiały szkoleniowe

Spotkania informacyjne i szkolenia z pisania wniosków

Planowane szkolenia i warsztaty można znaleźć w zakładce Nasze szkolenia

Wsparcie w zakresie przygotowania i konsultacji wniosków

Konkurs: Mobilność na rzecz rozwoju

Zakres 19 tematów konkursowych:

 • Budowa nisko-emisyjnego i zrównoważonego transportu
 • Systemy bezpiecznego, zintegrowanego i elastycznego transportu
 • Globalne przywództwo i konkurencyjność
 • Błękitny rozwój (dotyczy tematyki morskiej)

Budżet: 191 mln euro

Dla 6 tematów:

Termin składania wniosków: 3 września 20191 – 9 stycznia 2020 (I etap) i do 8 września 2020 (II etap)

Dla 13 tematów:

Termin składania wniosków: 3 grudnia 2019 – 28 kwietnia 2020

Konkurs: Zautomatyzowany Transport Drogowy

Zakres konkursu:

 • Zautomatyzowane pojazdy ciężarowe w realnych operacjach logistycznych
 • Pojazdy osobowe na przejazdach granicznych

Budżet: 50 mln euro

Termin składania wniosków:  3 grudnia 2019 – 28 kwietnia 2020

Konkurs: Zielone pojazdy

Zakres konkursu:

 • lekkie materiały dla motoryzacji
 • lekkie pojazdy ciężarowe z hybrydowym napędem
 • nowa generacja pojazdów elektrycznych dla miast i przedmieść

Budżet: 55 mln euro

Termin składania wniosków: 3 grudnia 2019 – 28 kwietnia 2020

Program Pracy 2018-2020

Konkurs: Baterie nowej generacji

Zakres konkursu:

 • pakiety bateryjne dla BEV i PHEV
 • Ogniwa dla transportu wodnego

Budżet: 60 mln euro

Termin składania wniosków: 3 grudnia 2019 – 28 kwietnia 2020

Program Pracy 2018-2020.

Materiały szkoleniowe:

Spotkania informacyjne i szkolenia z pisania wniosków

Planowane szkolenia i warsztaty można znaleźć w zakładce Nasze szkolenia

Wsparcie w zakresie przygotowania i konsultacji wniosków

Tematy ostatnich w Horyzoncie 2020 konkursów mają dotyczyć gospodarki o obiegu zamkniętym, lepszego wykorzystania zasobów (w tym energii i wody), zminimalizowania produkcji odpadów oraz zwiększenia wykorzystania zasobów pochodzących ze źródeł wtórnych. Oczekiwane są m.in. rozwiązania  poprawiające proces sortowania, separacji i recyklingu materiałów kompozytowych i wielowarstwowych, rozwiązania pilotażowe dla sektora tworzyw sztucznych, tekstyliów i mebli w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym czy harmonizacja procedur monitorowania i oceny zanieczyszczeń tworzyw sztucznych. Komisja Europejska oczekuje również na projekty dotyczące rozwiązań korzystnych dla zmian klimatu oraz  poprawiających jakość życia w miastach.

Łączny budżet: 391 mln euro

Terminy składania wniosków

12 listopada 2019 – 13 lutego 2020 (I etap) i 3 września 2020 (II etap)

Materiały szkoleniowe

Baza ofert współpracy

Materiały z Dnia Informacyjnego dla 5. Wyzwania Społecznego zorganizowanego przez Komisję Europejską: Profile uczestników wydarzenia (Participants) wraz z ofertami współpracy (Marketplace)

Spotkania informacyjne i szkolenia z pisania wniosków

Planowane szkolenia i warsztaty można znaleźć w zakładce Nasze szkolenia

Wsparcie w zakresie przygotowania i konsultacji wniosków

Ostatnie w Horyzoncie 2020 konkursy będą się skupiać na: zrównoważonym bezpieczeństwie żywnościowym (m.in. alternatywy dla stosowania pestycydów, szczepionka przeciw ASF, programy ochrony pszczół), „niebieskim wzroście” (m.in. programy badawczo-innowacyjne dla Morza Bałtyckiego i Północnego, zrównoważone wykorzystywanie morskich zasobów biologicznych, oczyszczanie morza z plastiku i śmieci) oraz odnowie obszarów wiejskich.

Łączny budżet: prawie 522 mln euro

Terminy składania wniosków

15 października 2019  – 22 stycznia 2020 r. (do tematów jednoetapowych oraz pierwszego etapu tematów dwuetapowych).

Materiały szkoleniowe

Baza ofert współpracy

Spotkanie brokerskie z obszaru Bezpieczeństwo żywnościowe i Biotechnologia

Spotkania informacyjne i szkolenia z pisania wniosków

Planowane szkolenia i warsztaty można znaleźć w zakładce Nasze szkolenia

Wsparcie w zakresie przygotowania i konsultacji wniosków

Tematy ostatnich w H2020 konkursów w tym obszarze dotyczą: medycyny personalizowanej, chorób zakaźnych, innowacyjnych systemów opieki zdrowotnej czy wpływu środowiska na zdrowie.

 • Konkurs: Lepsze zdrowie i opieka

– Termin składania wniosków: 4 lipca 2019  – 4 czerwca 2020

– Budżet: 313 mln euro

 • Konkurs: Cyfrowa transformacja w medycynie i opiece

– Termin składania wniosków: 19 listopada 2019 – 18 czerwca 2020

– Budżet: 85 mln euro

 • Konkurs: Bezpieczne cyfrowe rozwiązania oraz cyberbezpieczeństwo w medycynie

– Termin składania wniosków: 19 listopada 2019 – 18 czerwca 2020

– Budżet: 35 mln euro

Materiały szkoleniowe

Spotkania informacyjne i szkolenia z pisania wniosków

Planowane szkolenia i warsztaty można znaleźć w zakładce Nasze szkolenia

Wsparcie w zakresie przygotowania i konsultacji wniosków

Tematyka ostatnich w Horyzoncie 2020 konkursów obejmuje robotykę w różnych obszarach zastosowań: od opieki zdrowotnej poprzez inspekcję infrastruktur przemysłowych aż po przemysł rolno-spożywczy; rozwijanie przełomowych technologii z zastosowaniem fotoniki; szeroko rozumiane obliczenia w chmurze oraz dalszy rozwój technologii 5G. Są również tematy dotyczące rozwijania internetu nowej generacji (NGI) oraz zastosowania sztucznej inteligencji np. w celu poprawienia usług medycznych i stworzenia „szpitala przyszłości”.

Budżet: ponad 450 mln euro

Terminy naboru wniosków

19 listopada 2019  – 17 czerwca 2020 r.

Materiały szkoleniowe

Spotkania informacyjne i szkolenia z pisania wniosków

Planowane szkolenia i warsztaty można znaleźć w zakładce Nasze szkolenia

Wsparcie w zakresie przygotowania i konsultacji wniosków

W obszarze  Nanotechnologie i Zaawansowane Materiały, Biotechnologie, Zaawansowane Procesy Produkcji (NMBP) kontynuowane będzie wspieranie badań w trzech kluczowych obszarach:

 1. budowaniu bazy dla przemysłu jutra,
 2. transformowaniu przemysłu europejskiego oraz
 3. zrównoważonego rozwoju przemysłowego.

W pierwszym obszarze finansowane będzie powstanie nowych Otwartych Platform Testowych Innowacji mających za zadanie stworzenie usługowych systemów wsparcia testowania wybranych technologii materiałowych, jak również badania na rzecz charakteryzacji materiałów, szacowania ryzyka ich stosowania oraz regulacji prawnych i zarzadzania danymi materiałowymi.

W drugim i trzecim obszarze znalazły się tematy zwieńczające aktywność partnerstw publiczno-prywatnych: Factories of the Future (FoF), Energy Efficient Buildings (EEB) oraz Sustainable Process Industry (SPIRE), jak również dotyczące innowacji w technologiach medycznych, biotechnologii, oraz materiałów dla energii.

Budżet: ponad 600 mln euro

Terminy składania wniosków

12 grudnia 2019 – 5 lutego 2020 r. (do tematów jednoetapowych oraz pierwszego etapu tematów dwuetapowych).

Wyjątkiem jest temat CE-BIOTEC-08-2020, dla którego termin składania wniosków upływa 19 czerwca 2020.

Materiały szkoleniowe

Spotkania informacyjne i szkolenia z pisania wniosków

Planowane szkolenia i warsztaty można znaleźć w zakładce Nasze szkolenia

Wsparcie w zakresie przygotowania i konsultacji wniosków

W ostatnich konkursach w tym obszarze będzie można składać wnioski projektowe, które dotyczą m.in. następujących zagadnień:

 • Obserwacja Ziemi z wykorzystaniem programu Copernicus;
 • technologie na rzecz niezależności i konkurencyjności europejskiego sektora kosmicznego;
 • robotyka kosmiczna;
 • technologie związane z komunikacja satelitarną;
 • aplikacje i usługi związane z Europejskim Systemem Nawigacji Satelitarnej (EGNSS/Galileo).

Budżet: 223 mln euro

Terminy składania wniosków

5 listopada 2019 – 5 marca 2020 r.

Materiały szkoleniowe

Baza ofert współpracy

Na stronach poszczególnych wydarzeń dostępne są profile wszystkich uczestników, a także oferty współpracy na złożenie wspólnych wniosków projektowych:

Oferty współpracy:

Day 1: H2020 Pitch Session (part 1)

Day 1: H2020 Pitch Session (part 2)

Oferty współpracy:

Prezentacje na dole strony, a oferty współpracy w folderze: PresentazioniPitch

Prezentacje i oferty współpracy:

Pitch session presentations

Spotkania informacyjne i szkolenia z pisania wniosków

Planowane szkolenia i warsztaty można znaleźć w zakładce Nasze szkolenia

Wsparcie w zakresie przygotowania i konsultacji wniosków

W ostatnich w H2020 konkursach w tym obszarze będzie można składać wnioski projektowe, które dotyczą m.in. następujących zagadnień:

 • Ochrona infrastruktury krytycznej;
 • Walka z przestępczością i terroryzmem;
 • Bezpieczeństwo granic wewnętrznych i zewnętrznych;
 • Cyberbezpieczeństwo i ochrona danych;
 • Bezpieczeństwo inteligentnych miast, w tym przestrzeni publicznych.

Budżet: 286 mln euro

Terminy składania wniosków

12 marca 2020 – 27 sierpnia 2020 r.

Materiały szkoleniowe

Spotkania informacyjne i szkolenia z pisania wniosków

Planowane szkolenia i warsztaty można znaleźć w zakładce Nasze szkolenia

Wsparcie w zakresie przygotowania i konsultacji wniosków

Ostatnie w Horyzoncie 2020 konkursy realizowane będą w trzech blokach tematycznych skupionych na: zarządzaniu ruchami migracyjnymi, w tym zastosowaniu innowacyjnych (np. ICT) rozwiązań wspierających integrację migrantów w społecznościach europejskich; społeczno-ekonomicznych i kulturowych przemianach w kontekście czwartej rewolucji przemysłowej (np. innowacyjne technologie dla usług publicznych, rozwój miast i regionów w kontekście turystyki kulturalnej, cyfryzacja dóbr dziedzictwa kulturowego); założeniach demokracji i rządzenia (np. nowe sposoby dostarczania usług publicznych, radykalizacja i inne).

Budżet: 218 mln euro

Terminy składania wniosków

5 listopada 2019 – 12 marca 2020

Materiały szkoleniowe

Spotkania informacyjne i szkolenia z pisania wniosków

Planowane szkolenia i warsztaty można znaleźć w zakładce Nasze szkolenia

Wsparcie w zakresie przygotowania i konsultacji wniosków

Nadrzędnym celem ostatnich konkursów jest wspieranie współpracy w zakresie prowadzenia odpowiedzialnych badań naukowych i innowacji, tak aby były one „dla społeczeństwa”. Wśród tematów znajdą się takie zagadnienia jak: wsparcie rozwoju ducha przedsiębiorczości i innowacyjności u dziewczynek; badanie efektywności nieformalnego (poza klasą) nauczania przedmiotów ścisłych; zapobieganie przemocy na tle płciowym, w tym w organizacjach badawczych i uniwersytetach; etyka technologii o dużym wpływie społeczno-ekonomicznym (np. edycja genów, przechowywanie cyfrowych danych DNA) i wiele innych.

Budżet: 73,5 mln euro

Terminy naboru wniosków

10 grudnia 2019 – 23 kwietnia 2020 r.

Materiały szkoleniowe

Spotkania informacyjne i szkolenia z pisania wniosków

Planowane szkolenia i warsztaty można znaleźć w zakładce Nasze szkolenia

Wsparcie w zakresie przygotowania i konsultacji wniosków

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.