Horyzont 2020

HORYZONT 2020 Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 jest największym w historii Unii programem w zakresie badań naukowych i innowacji. Swoim zakresem obejmuje trzy dotychczas odrębne programy wspierania badań na poziomie unijnym. Są to: 7. Program Ramowy UE w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji dedykowaną innowacyjności część Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji … Czytaj dalej Horyzont 2020