PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

W przypadku wszystkich działań finansowanych przez Unię Europejską respektowane są kwestie etyczne. Komisja Europejska wymaga od potencjalnych beneficjentów tego, by stosowali się do odpowiednich zasad etycznych już na etapie tworzenia koncepcji projektu. W ramach projektów H2020 wnioskodawca zobowiązany jest do zdeklarowania, czy jego projekt może budzić wątpliwości natury etycznej.

Dodatkowo, każdy projekt, który przekroczy barierę minimalnego pułapu punktów (treshold) poddawany jest ocenie w zakresie kwestii etycznych. Gdy specjalna grupa audytorów stwierdzi, że dany projekt budzi wątpliwości, wniosek może zostać skierowany do tzw. Ethics Assesment, czyli do dalszej analizy. Jeśli stwierdzone zostanie, że istnieje zagrożenie wystąpienia problemów natury etycznej, KE może zarządzić tzw. audyty etyczne.

Więcej o kwestiach etycznych na stronie programu Horyzont 2020.

 


Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone