PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Ogólna zmiana w kierunku darmowego dostępu do rezultatów publicznie finansowanych badań to jedno z kluczowych celów Komisji Europejskiej. Ma to służyć zwiększeniu obiegu informacji, a w konsekwencji prowadzić ma do innowacji.

W programie Horyzont 2020 plan ten realizowany jest poprzez wprowadzenie ogólnej zasady o otwartym dostępie do publikacji naukowych (Open Access) oraz pilotażu w zakresie danych badawczych (Research Data Pilot).

Obecnie uważa się, że dostęp do wyników badań przyczynia się do ogólnej poprawy jakości badań i innowacji w sektorze zarówno publicznym jak i prywatnym. W założeniu, takie działania mają wspierać powstawanie Europejskiej Przestrzeni Badawczej, a także Unii Innowacji, czyli dwóch flagowych inicjatyw Komisji Europejskiej w zakresie badań i rozwoju.

Więcej na temat Open Access i Research Data Pilot na stronie programu Horyzont 2020.

 


Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone