Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Horyzont 2020 dla instytucji

Program Horyzont 2020 daje możliwość umiędzynarodowienia kadry i badań naukowych poprzez:

 1. finansowanie badań, szkoleń i zatrudnienia naukowców z zagranicy będących na różnych etapach kariery zawodowej – począwszy od doktorantów, a skończywszy na badaczach o uznanym dorobku naukowym;
 2. zwiększanie kompetencji własnych pracowników poprzez wyjazdy zagraniczne na staże i stypendia;
 3. interdyscyplinarną i międzysektorową współpracę z naukowcami i ośrodkami z całego świata, z różnych sektorów i branż.

Instytucje realizujące projekty finansowane przez H2020 powinny zadbać o rozwój zawodowy swoich pracowników poprzez realizację założeń polityki europejskiej i krajowej w tym obszarze, między innymi:

EURAXESS dla PRACODAWCÓW

 • informacje o przepisach związanych z przyjmowaniem naukowców z zagranicy;
 • baza krajowych i zagranicznych grantów i stypendiów;
 • możliwość otrzymywania informacji o nowościach (prawo, polityka) w obszarze kariery naukowej i mobilności poprzez założone konto na stronie naszej www.kpk.gov.pl

DZIAŁANIA MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE (MSCA):

 • ITN: kompleksowe szkolenia początkujących naukowców, w tym doktorantów, realizowane przez międzynarodowe zespoły badawcze i instytucje pozaakademickie;
 • COFUND – studia doktoranckie dla początkujących zagranicznych naukowców realizowane przez pojedyncze instytucje i agencje;
 • European Fellowships: zatrudnianie indywidualnych doświadczonych naukowców (polskich i zagranicznych) przyjeżdżających z zagranicy;
 • Global Fellowships: indywidualne granty realizowane przez doświadczonych europejskich naukowców poza Europą z obowiązkową fazą powrotną, np.. Do polskiej instytucji macierzystej;
 • COFUND – programy grantowe dla doświadczonych naukowców realizowane przez pojedyncze instytucje i agencje;
 • RISE: wymiana wiedzy pomiędzy sektorami i/lub krajami trzecimi poprzez oddelegowywanie pracowników (naukowców, kadry zarządzającej, administracyjnej i technicznej)

INFRASTRUKTURY BADAWCZE (INFRA)

 • Partnerstwo z infrastrukturami o podobnym charakterze w projektach sieciowych – Integrating Activities;
 • Udostępnianie aparatury badawczej naukowcom z zagranicy (koszty pokrywa budżet projektu);
 • Możliwość wysłania kadry naukowej (w tym doktorantów) do najlepszych europejskich infrastruktur w celu wykonania badań na najwyższym poziomie (koszty badań i wyjazdu pokrywa budżet projektu);
 • Dostęp do baz danych i możliwość korzystania z superkomputerów, specjalistycznego oprogramowania, sieci gridowych itp.. (koszty dostępu pokrywa budżet projektu).

EUROPEJSKA RADA ds. BADAŃ NAUKOWYCH (ERC)

Najbardziej prestiżowe i atrakcyjne finansowo granty europejskie, pozwalające zatrudnić krajowych i zagranicznych naukowców, zarówno młodych stażem, jak i doświadczonych.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.