PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Program HORYZONT 2020 to możliwość realizacji indywidualnego projektu badawczego za granicą lub w kraju (granty ERC, MSCA-GF). To także oferta współpracy naukowej w ramach międzynarodowych zespołów badawczych z udziałem instytucji sektora poza akademickiego i krajów pozaeuropejskich.

EURAXESS: KARIERA NAUKOWA, MOBILNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

 • EURAXESS – PRACA & GRANTY: aktualne oferty krajowych i zagranicznych grantów i stypendiów znajdują się w zakładce NAJNOWSZE GRANTY I STYPENDIA.
 • EURAXESS – JOBS & FUNDING: oferty pracy badawczej w Europie w różnych instytucjach, centrach badawczych oraz firmach, a także możliwości finansowania badań. Własne konto umożliwia otrzymywanie spersonalizowanych powiadomień o nowych ofertach oraz utworzenie własnego CV.
 • EURAXESS PARTNERING – możliwość poszukiwania partnerów do współpracy międzynarodowej, zarówno indywidualnych naukowców, jak i instytucji badawczych, firm.
 • EURAXESS – INFORMATION & ASSISTANCE: praktyczne informacje dla naukowców związane z wyjazdem badawczym do innego kraju europejskiego.

DZIAŁANIA MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE (MSCA):

 • European Fellowships: granty indywidualne realizowane w wybranej instytucji europejskiej
 • Global Fellowships: granty indywidualne realizowane poza Europą z obowiązkową fazą powrotną
 • COFUND: indywidualne granty oferowane przez instytucje i agencje krajów członkowskich UE i stowarzyszonych z programem HORYZONT 2020
 • RISE: udział w projektach dedykowanych współpracy międzysektorowej i współpracy z krajami pozaeuropejskimi realizowanych przez instytucje macierzyste naukowców

DOSTĘP DO INFRASTRUKTUR BADAWCZYCH (INFRA)

INFRASTRUKTURA: możliwość wykonania bezpłatnych badań w europejskich infrastrukturach badawczych, którym zostało przyznane dofinansowanie w ramach programu HORYZONT 2020.

EUROPEJSKA RADA ds. BADAŃ NAUKOWYCH (ERC)

 • Starting Grant: granty dla naukowców, którzy uzyskali dyplom doktora 2 do 7 lat przed 1 stycznia 2018 roku.
 • Consolidator Grant: granty dla naukowców, którzy uzyskali dyplom doktora 7 do 12 lat przed 1 stycznia 2018 roku.
 • Advanced Grant: granty dla naukowców od stopnia doktora mających liczący się dorobek naukowy ostatnich 10 lat.

WSPÓLNE CENTRUM BADAWCZE (JRC)

 


Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone