PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Horyzont 2020 oferuje wiele możliwości rozwoju międzynarodowej kariery dla doktorantów i młodych pracowników nauki. Z reguły jest to możliwe w ramach realizowanych projektów – zaakceptowanych i finansowanych przez Unię Europejską w obszarach badawczych zaproponowanych przez wnioskujące instytucje. Oznacza to konieczność przeszukania dostępnych ofert i ogłaszanych konkursów, np. na stronach europejskiego portalu EURAXESS oraz spełnienie stawianych kandydatom wymagań.

EURAXESS: KARIERA NAUKOWA, MOBILNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

  • EURAXESS – PRACA & GRANTY: aktualne oferty krajowych i zagranicznych grantów i stypendiów znajdują się w zakładce NAJNOWSZE GRANTY I STYPENDIA.
  • EURAXESS – JOBS & FUNDING: oferty pracy badawczej w Europie w różnych instytucjach, centrach badawczych oraz firmach, a także możliwości finansowania badań. Własne konto umożliwia otrzymywanie spersonalizowanych powiadomień o nowych ofertach oraz utworzenie własnego CV.
  • EURAXESS PARTNERING – możliwość poszukiwania partnerów do współpracy międzynarodowej, zarówno indywidualnych naukowców, jak i instytucji badawczych, firm.
  • EURAXESS – INFORMATION & ASSISTANCE: praktyczne informacje dla naukowców związane z wyjazdem badawczym do innego kraju europejskiego.

DZIAŁANIA MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE (MSCA):

  • ITN: udział w międzynarodowych projektach badawczo-szkoleniowych realizowanych przez międzynarodowe zespoły badawcze z sektora akademickiego i pozaakademickiego.
  • COFUND: udział w studiach doktoranckich prowadzonych przez instytucje, agencje krajów członkowskich Unii Europejskiej i stowarzyszonych z programem HORYZONT 2020.
  • RISE: udział w projektach dedykowanych współpracy międzysektorowej i z krajami pozaeuropejskimi realizowanych przez instytucje macierzyste naukowców.
  • European Fellowships: granty indywidualne realizowane w Europie, dla naukowców mających powyżej 4 lat doświadczenia naukowego i dorobek naukowy.
  • Global Fellowships: granty indywidualne realizowane poza Europą (z obowiązkową fazą powrotną), dla naukowców mających powyżej 4 lat doświadczenia naukowego i dorobek naukowy.

DOSTĘP DO INFRASTRUKTUR BADAWCZYCH (INFRA)

  • INFRASTRUKTURA: możliwość wykonania bezpłatnych badań w europejskich infrastrukturach badawczych, którym zostało przyznane dofinansowanie w ramach programu HORYZONT 2020.

EUROPEJSKA RADA ds. BADAŃ NAUKOWYCH (ERC)

Doktoranci, osoby z tytułem magistra, a także studenci znaleźć mogą zatrudnienie w projektach finansowanych przez ERC. Bieżąca oferta dostępna jest na stronie europejskiego portalu EURAXESS, przy użyciu filtru „ERC”.

WSPÓLNE CENTRUM BADAWCZE (JRC)

 

 


Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone