Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Horyzont 2020 dla magistrów i doktorantów

Horyzont 2020 oferuje wiele możliwości rozwoju międzynarodowej kariery dla doktorantów i młodych pracowników nauki. Z reguły jest to możliwe w ramach realizowanych projektów – zaakceptowanych i finansowanych przez Unię Europejską w obszarach badawczych zaproponowanych przez wnioskujące instytucje. Oznacza to konieczność przeszukania dostępnych ofert i ogłaszanych konkursów, np. na stronach europejskiego portalu EURAXESS oraz spełnienie stawianych kandydatom wymagań.

EURAXESS: KARIERA NAUKOWA, MOBILNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

 • EURAXESS – PRACA & GRANTY: aktualne oferty krajowych i zagranicznych grantów i stypendiów znajdują się w zakładce NAJNOWSZE GRANTY I STYPENDIA.
 • EURAXESS – JOBS & FUNDING: oferty pracy badawczej w Europie w różnych instytucjach, centrach badawczych oraz firmach, a także możliwości finansowania badań. Własne konto umożliwia otrzymywanie spersonalizowanych powiadomień o nowych ofertach oraz utworzenie własnego CV.
 • EURAXESS PARTNERING – możliwość poszukiwania partnerów do współpracy międzynarodowej, zarówno indywidualnych naukowców, jak i instytucji badawczych, firm.
 • EURAXESS – INFORMATION & ASSISTANCE: praktyczne informacje dla naukowców związane z wyjazdem badawczym do innego kraju europejskiego.

DZIAŁANIA MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE (MSCA):

 • ITN: udział w międzynarodowych projektach badawczo-szkoleniowych realizowanych przez międzynarodowe zespoły badawcze z sektora akademickiego i pozaakademickiego.
 • COFUND: udział w studiach doktoranckich prowadzonych przez instytucje, agencje krajów członkowskich Unii Europejskiej i stowarzyszonych z programem HORYZONT 2020.
 • RISE: udział w projektach dedykowanych współpracy międzysektorowej i z krajami pozaeuropejskimi realizowanych przez instytucje macierzyste naukowców.
 • European Fellowships: granty indywidualne realizowane w Europie, dla naukowców mających powyżej 4 lat doświadczenia naukowego i dorobek naukowy.
 • Global Fellowships: granty indywidualne realizowane poza Europą (z obowiązkową fazą powrotną), dla naukowców mających powyżej 4 lat doświadczenia naukowego i dorobek naukowy.

DOSTĘP DO INFRASTRUKTUR BADAWCZYCH (INFRA)

 • INFRASTRUKTURA: możliwość wykonania bezpłatnych badań w europejskich infrastrukturach badawczych, którym zostało przyznane dofinansowanie w ramach programu HORYZONT 2020.

EUROPEJSKA RADA ds. BADAŃ NAUKOWYCH (ERC)

Doktoranci, osoby z tytułem magistra, a także studenci znaleźć mogą zatrudnienie w projektach finansowanych przez ERC. Bieżąca oferta dostępna jest na stronie europejskiego portalu EURAXESS, przy użyciu filtru „ERC”.

WSPÓLNE CENTRUM BADAWCZE (JRC)

 • Praktyki/staże (traineeship): praktyki dla osób przygotowujących pracę dyplomową (licencjacką, magisterską, doktorską) oraz staże dla absolwentów wyższych uczelni, w tym dla naukowców.
 • Auxiliary Contract Staff positions: tymczasowa praca na stanowisku badawczym, technicznym lub administracyjnym dla osób na różnych etapach kariery.
 • Szkolenia i warsztaty: dla naukowców, studentów, absolwentów i specjalistów.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.