PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

W obszarze Wiodąca pozycja w zakresie technologii prorozwojowych i przemysłowych (Leadership in enabling and industrial technologies – LEIT) nacisk jest położony na wsparcie badań naukowych i innowacji, kończących się wdrożeniami. Ta część programu przyczyni się do poprawy konkurencyjności Europy, tworzenia miejsc pracy i wspieranie wzrostu gospodarczego. To ważny element strategii UE dla kluczowych technologii wspomagających (KET).

Główne obszary to:

 


Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone