PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE
Innowacje w MŚP
Kalendarz: MŚP
<< Sty 2020 >>
pwścpsn
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Innowacje w MŚP (Innovation in SMEs) dają szansę małym i średnim przedsiębiorstwom na wsparcie w ramach wszystkich filarów programu Horyzont 2020. Uczestnictwo MŚP będzie finansowane zwłaszcza za pomocą nowego instrumentu. Mechanizm ten stworzy nowe możliwości biznesowe, dopasowane do wyzwań społecznych. Ponadto, wzmocni produktywność i innowacyjność MŚP, dzięki czemu będą mogły one rozwijać swoją działalność.

Definicja MŚP, sformułowana przez Komisję Europejską, jest następująca:

„Do kategorii mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) zaliczają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 osób i mają obrót mniejszy niż 50 milionów euro rocznie, lub dochód nie przekraczający 43 milionów euro”. Sprawdź czy Twoja firma spełnia kryterium MŚP.

Poprzez połączenie mechanizmów Research and Innovation i tych powiązanych z R&I, umieszczonych w różnych programach, instrument ten stanowić będzie jednolity i prosty mechanizm finansujący MŚP. W ramach Horyzontu 2020, pojedyncze przedsiębiorstwo, lub ich grupa, będzie mogła wystąpić o fundusze w celu sfinansowania projektów o odpowiednim potencjale ekonomicznym i społecznym.

Wsparcie dla MŚP w ramach Horyzontu 2020 ma stymulować rozwój gospodarczy dzięki zwiększaniu innowacyjności MŚP, ma zaspokajać potrzeby na innowacje tego typu przedsiębiorstw w całym cyklu innowacji i dla wszystkich jej typów. W efekcie, powstaną szybko rozwijające się i aktywne na rynku międzynarodowym MŚP.

MŚP mogą zaangażować się w program poprzez:

  • wszelkie formy R&I ukierunkowane na wykorzystanie wyników i ich komercjalizację
  • uczestnictwo we wspólnych projektach R&I i projektach innowacyjnych (we wszystkich, trzech filarach)
  • instrument MŚP (budżet z filaru Societal Challenges i LEIT)
  • innowacje w ramach start-upów, spin-offów i w młodych przedsiębiorstwach (program Eurostars i inne)
  • finansowanie ryzyka (instrumenty dłużne)
  • wymianę i mobilność naukowców i przedsiębiorców (Działania Marii Skłodowskiej-Curie).

W jaki sposób MŚP mogą wziąć udział w programie i jak wygląda finansowanie?

Kryterium przyznania grantu: wyłącznie MŚP mogą aplikować o finansowanie; w przypadku, gdy mają one zamiar współpracować z uniwersytetami lub innymi organizacjami, mogą one zlecać im zadania wyłącznie na zasadzie podwykonawstwa, ponieważ organizacje nie będące MŚP nie mogą być członkami konsorcjum.

Instrument MŚP otwarty jest na innowacyjne firmy, którym zależy na rozwoju i współpracy międzynarodowej, niezależnie od tego czy działają w obszarze wysokich technologii czy nie. Instrument MŚP będzie konkurencyjny, zorientowany na biznes oraz na wytworzenie rynkowych innowacji. Działania bliskie rynkowi, według zasad uczestnictwa, będą finansowane w 70%. MŚP mogą również brać udział w projektach R&I, gdzie finansowanie wyniesie 100%.

Instrument MŚP ma wypełnić luki finansowe w przedsięwzięciach o wysokim ryzyku i na wczesnym etapie, tak by stymulować powstawanie przełomowych innowacji.

Przedsiębiorstwa muszą wykazywać chęć rozwoju, nawiązania międzynarodowej współpracy, innowacji (również innowacji społecznych), pod warunkiem, że działania te będą wykazywały europejską wartość dodaną.

Wsparcie dla MŚP zostało przygotowane w ten sposób, żeby objęty nim był cały proces tworzenia innowacji, począwszy od

studium wykonalności (feasibility part), poprzez

fazę B+R (główny grant obejmujący finansowanie prototypu i powielanie rynkowe), po

komercjalizację.

Dwie pierwsze fazy mają być wspierane za pośrednictwem instrumentów bezzwrotnych (grantów), trzecia zaś (komercjalizacja) za pośrednictwem finansowania zwrotnego oraz innych mechanizmów (np. na ochrona praw autorskich). Zakończenie jednej fazy pozwoli MŚP przejść do fazy kolejnej i ubiegać o dofinansowanie za pośrednictwem SME Instrument. Przy czym każda z trzech faz będzie otwarta dla wszystkich MŚP.

Instrumenty zwrotne w ramach Instrumentu dla MŚP będą wdrażane przez Europejski Bank Inwestycyjny w partnerstwie z krajowymi instytucjami pośredniczącymi i/lub międzynarodowymi instytucjami finansowymi.

 


Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone
Kontakt
22-828-74-83 wew. 10
Marta Krutel
+48 728 518 587
Marta.Krutel@kpk.gov.pl
Łukasz Dyba
+48 698 110 756
Lukasz.Dyba@kpk.gov.pl
Martyna Gatkowska
+48 728 518 206
Martyna.Gatkowska@kpk.gov.pl
Katarzyna Walczyk-Matuszyk
Członkini Komitetu Programowego
Katarzyna.Walczyk-Matuszyk@kpk.gov.pl

Bazy partnerów