PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Większość polskich uczelni wyższych i instytutów PAN stosowało od początku 7PR regulaminy pozwalające na wypłacanie dodatkowych wynagrodzeń w związku z realizacją projektów Programów Ramowych. W programie Horyzont 2020 możliwość wypłacania dodatkowych wynagrodzeń została drastycznie zmniejszona, w praktyce ograniczając wynagrodzenia w projektach do wysokości wynagrodzenia zasadniczego (możliwość wypłacania dodatkowego wynagrodzenia ograniczona jest maksymalnie do kwoty 8000 EUR rocznie, przy czym może ono być stosowane tylko w przypadku instytucji o charakterze niezarobkowym, w ściśle określonych okolicznościach). Sytuacja ta będzie wymagała od wielu instytucji wprowadzenia odpowiednich zmian w systemie wynagradzania, z czym nie można zwlekać, jako że pierwsze konkursy programu Horyzont 2020 są już otwarte.

Poniżej znajdą Państwo:

• Art. 6.2.A1 Umowy Grantowej, który reguluje kwestie związane z kwalifikowalnością kosztów wynagrodzeń w projektach programu Horyzont 2020

Umowa Grantowa_Art. 6.2.A1

• Komentarz KE do Art. 6.2.A1 zawarty w Annotated Model Grant Agreement. Komentarz KE w szczegółowy sposób określa, jakie składniki wynagrodzenia zalicza się do wynagrodzenia zasadniczego i jakie warunki muszą być spełnione, by wynagrodzenie dodatkowe wypłacone w związku z realizacją projektu mogło być uznane za koszt kwalifikowalny.

Komentarz KE do Art. 6.2.A1

• Uwagi do systemu wynagradzania w Horyzont 2020 opracowane przez KPK, zawierające między innymi sugestie odnośnie kierunku możliwych zmian w systemach wynagradzania polskich instytucji.

Uwagi_KPK_140120

• Dokumenty źródłowe:

Treść modelowej Umowy Grantowej (Multi-beneficiary General Grant Agreement) znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf

Treść modelowej Umowy Grantowej z komentarzem (Annotated Model Grant Agreement) znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf


Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone