Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

NCN czeka na wnioski w konkursie CHIST-ERA 2019

 • Opublikowano: 13 grudnia 2019
 • Autor: redakcja

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią CHIST-ERA ogłosiło konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z następujących obszarów tematycznych:

 • Explainable Machine Learning-based Artificial Intelligence
 • Novel Computational Approaches for Environmental Sustainability

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Izrael, Kanada (Québec), Litwa, Łotwa, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja (temat 1), Turcja, Węgry, Wielka Brytania (temat 1), Włochy.

Proces wnioskowania o udzielenie finansowania:

 • poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wniosku wspólnego w języku angielskim, który należy złożyć w elektronicznym systemie składania wniosków (ESS), który będzie dostępny na stronie programu: CHIST-ERA;
 • poziom krajowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF.

Harmonogram konkursu:

 • Termin składania wniosków wspólnych skróconych (tzw. short proposals): 14 lutego 2020 r., 17:00 CET
 • Zaproszenie do składania wniosków wspólnych pełnych (tzw. full proposals): kwiecień 2020 r.
 • Termin składania wniosków wspólnych pełnych (tzw. full proposals): czerwiec 2020 r.
 • Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: czerwiec 2020 r.
 • Wyniki konkursu: październik 2020 r.

W konkursie CHIST-ERA  Call 2019 można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. euro.

Więcej informacji na stronie NCN.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.