PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Prawie 1 mld euro przeznaczyła Komisja na dofinansowanie w latach 2019-2020 interdyscyplinarnych  badań wysokiego ryzyka dotyczących technologii przyszłości. Komisja Europejska przyjęła i opublikowała 2 lipca 2019 r. zaktualizowany Program Prac dla programu Horyzont 2020, w tym część dotyczącą Przyszłych i powstających technologii (FET).

 

 

Aktualizacja zawiera pełne informacje o konkursach i tematach konkursowych na pozostałą część 2019 r. i 2020 r.:

  • FET Proactive,
  • międzynarodowa współpraca w zakresie HPC z Ameryką Łacińską i Quantum ze Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i Japonią,
  • badania uzupełniające w ramach Quantum Flagship,
  • ERA-Net Cofund na temat technologii kwantowych oraz
  • linia pilotażowa dla grafenu i powiązanych materiałów 2D.

 

Zaktualizowany Program Pracy zawiera również szczegóły połączenia FET-Open i części FET-Proactive w ramach pilotażu Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC Enhanced Pilot). FET-Open (362,5 mln euro) to miejsce na finansowanie wczesnego etapu pomysłów na radykalnie nowe technologie. Wskaźnik sukcesu w FET-Open jest obecnie znacznie powyżej 10%, co czyni go wysoce konkurencyjną, ale atrakcyjną częścią EIC.

FET Proactive ma kilka tematów, które są zawarte również w EIC Enhanced Pilot. Dzięki temu budżet FET Proactive na 2019 r. został zwiększony o 45,4 mln euro (do 113,4 mln euro), które przeznaczone zostaną na badania związane ze zmianami klimatu (w ramach EIC/FET Proactive). Aby to pomieścić, odłożono na inny termin koniec naboru wniosków w następujących tematach: humanocentryczna sztuczna inteligencja, wszczepialne autonomiczne urządzenia i materiały oraz przełomowe zeroemisyjne metody produkowania energii.

Budżet na przejście FET w kierunku działalności innowacyjnej zwiększono do 26 mln euro.

W 2020 r. FET Proactive będzie kontynuowany (z budżetem 68 mln euro) w konkursach zintegrowanych z EIC Enhanced Pilot na następujące tematy:  przyszłe technologie w zakresie doświadczeń społecznych, sub-nanotechnologia w dziedzinie nanometrologii, digital twinnings w naukach przyrodniczych i inteligencja środowiskowa. Planowany na rok 2020 jest również temat dotyczący technologii obliczeń neuromorficznych (z budżetem 15 mln euro).

W sumie FET-Proactive będzie dysponował budżetem w wysokości 196,4 mln euro.

W odniesieniu do projektów FET Flagships budżet na lata 2019-2020 pozostanie na poziomie  355,5 mln euro, a w nim uzupełniający konkurs dotyczący informatyki kwantowej, szkolenia i edukacji oraz ERA-Net Cofund na rzecz technologii kwantowych oraz międzynarodowa współpraca na temat Quantum Technologie (z USA, Kanadą i Japonią). W 2019 r. na projekty flagowe HBP i Graphene zostanie przeznaczone po 150 mln euro. Nowa linia pilotażowa dotycząca grafenu i powiązanych materiałów 2D również zostanie sfinansowana sumą 20 mln euro.

Zaktualizowany Program Pracy uwzględnia także budżet na badania nad akumulatorami nowej generacji.  Na ten cel przeznaczono 47 mln euro i umieszczono w części Cross Cutting programu prac.

 

Więcej informacji na temat łączonych konkursów FET i EIC:

 

 

(Źródło:  Komisja Europejska)


Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone