Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

MNiSW uruchomiło Premię na Horyzoncie 2. Można już składać wnioski

  • Opublikowano: 16 kwietnia 2019
  • Autor: redakcja

12 kwietnia 2019 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło program „Premia na Horyzoncie 2”. Przedsięwzięcie to ma na celu wsparcie uczelni, instytutów  i  innych podmiotów prowadzących działalność naukową  w związku z realizacją przez nie projektów w ramach programów Horyzont 2020, Euratom i innych finansowanych przez UE. Zgłoszenia do udziału w przedsięwzięciu można składać od 15 kwietnia 2019 r.

Środki finansowe przyznane w ramach przedsięwzięcia przeznacza się na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników podmiotu uprawnionego, niezależnie od charakteru pracy wykonywanej przy realizacji projektu.

Wysokość środków finansowych przyznanych w ramach przedsięwzięcia stanowi równowartość w złotych:

  • 20% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na podmiot uprawniony – w przypadku projektu, którego wysokość finansowania ze środków Unii Europejskiej w części przypadającej na podmiot uprawniony wynosi do 1 000 000 euro,
  • 25% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na podmiot uprawniony – w przypadku projektu, którego wysokość finansowania ze środków Unii Europejskiej w części przypadającej na podmiot uprawniony przekracza 1 000 000 euro,
  • oraz dodatkowo 10% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na podmiot uprawniony w przypadku, gdy podmiot uprawniony pełni jednocześnie funkcję koordynatora projektu lub jest podmiotem, w którym jest realizowany grant Europejskiej Rady do spraw Badań Naukowych (ERC) przyznany w ramach programu Horyzont 2020.

Szczegółowe informacje  zawarte są w komunikacie MNiSW.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.