Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Otwarty został konkurs M-ERA.NET 2 dotyczący technologii materiałowych

  • Opublikowano: 9 kwietnia 2019
  • Autor: redakcja

Narodowe Centrum Nauki (NCN) i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) we współpracy z siecią M-ERA ogłosiły konkurs M-ERA.NET 2 na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej.  Termin  składania wniosków skróconych (tzw. pre-proposals) upływa 18 czerwca 2019 r.

Nazwa konkursu: M-ERA.NET Call 2019

Temat konkursu: Technologie materiałowe

Zakres konkursu:

  • Modeling for materials engineering and processing
  • Innovative surfaces, coatings and interfaces
  • High performance composites
  • Functional materials
  • New strategies for advanced material-based technologies in health applications
  • Materials for additive manufacturing

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 2 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. W konkursie M-ERA.NET 2 Call 2019 można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Kraje uczestniczące w konkursie:

Austria, Belgia, Brazylia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Estonia, Francja, Hiszpania, Izrael, Kanada, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Polska, Republika Południowej Afryki, Rosja, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Tajwan, Turcja, Węgry, Włochy (Kalabria).

Proces wnioskowania o udzielenie finansowania:

  • poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wniosku wspólnego w języku angielskim, który należy złożyć w systemie M-ERA.NET Submission System;
  • poziom krajowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN/NCBR w formie elektronicznej.

Harmonogram konkursu:

Termin składania wniosków wspólnych skróconych (tzw. pre-proposals): 18 czerwca 2019 r.

Zaproszenie do składania wniosków wspólnych pełnych (tzw. full proposals): wrzesień 2019 r.

Termin składania wniosków wspólnych pełnych (tzw. full proposals): 19 listopada 2019 r.

Termin składania wniosków krajowych: 26 listopada 2019 r.

Wyniki konkursu: styczeń/luty 2020 r.

Agencje finansujące:

Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. euro.

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1,25 mln euro.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.