Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

2 mld euro na ostatnie lata pilotażu Europejskiej Rady ds. Innowacji

  • Opublikowano: 19 marca 2019
  • Autor: redakcja

Ponad 2 miliardy euro zaproponowała Komisja Europejska na działania Europejskiej Rady ds. Innowacji w ciągu pozostałych dwóch lat fazy pilotażowej (2019-2020). Komisja chce też, by w następnym programie finansowania badań  naukowych i innowacji Horyzont Europa w latach 2021-27 na EIC przeznaczyć kwotę 10 mld euro. Dyskusja o innowacjach, przemyśle i konkurencyjności będzie mieć miejsce na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 21-22 marca 2019 r.

Nasila się konkurencja na skalę globalną i Europa musi zwiększyć swój potencjał innowacyjny i zdolność do podejmowania ryzyka, aby móc konkurować na rynku w coraz większym stopniu zdeterminowanym przez nowe technologie. To właśnie dlatego Komisja wprowadza Europejską Radę ds. Innowacji, aby przekształcać odkrycia naukowe w firmy, które są w stanie szybciej się rozwijać na większą skalę. Aktualnie będąca w fazie pilotażowej Europejska Rada ds. Innowacji (European Innovation Council) zacznie działać w pełnym zakresie w ramach kolejnego unijnego programu badań naukowych i innowacji Horyzont Europa od 2021 r.

– Utworzenie Europejskiej Rady ds. Innowacji nie oznacza zwykłego wyłożenia pieniędzy na stół. Tworzymy cały system innowacyjny czyniący z Europy lidera strategicznych technologii i innowacji, które ukształtują naszą przyszłość, takich jak sztuczna inteligencja, biotechnologia i bezemisyjne źródła energii. Musimy skoncentrować się na potrzebach innowatorów, bo to oni będą tworzyć miejsca pracy, wzmacniać naszą konkurencyjność w świecie i ulepszać nasze codzienne życie – powiedział Carlos Moedas, komisarz ds. badań, nauki i innowacji.

W 2017 r. Komisja rozpoczęła fazę pilotażową Europejskiej Rady ds. Innowacji, wprowadzając otwarte konkursy i bezpośrednie rozmowy kwalifikacyjne w celu wyłonienia i finansowania najbardziej innowacyjnych europejskich przedsiębiorstw typu start-up i MŚP. Od tego czasu 1276 wysoce innowacyjnych projektów skorzystało już z finansowania o łącznej wysokości ponad 730 mln euro.

Teraz Komisja zaproponowała, aby w ciągu pozostałych dwóch lat fazy pilotażowej (2019-2020 r.) zasilić budżet EIC środkami finansowymi o wartości ponad dwóch miliardów euro: obejmą one łańcuch innowacji, tj.

  • projekty „pionierskie” mające na celu wsparcie zaawansowanych technologii będących na wczesnym etapie badań (wnioski przyjmowane już teraz), oraz
  • finansowanie „przyspieszające”, wspierające przedsiębiorstwa typu start-up i MŚP w opracowywaniu innowacji i rozwijaniu ich na większą skalę do momentu, gdy będą one w stanie przyciągać inwestycje z sektora prywatnego (wnioski przyjmowane od czerwca). W ramach finansowania „przyspieszającego” przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać dostęp do finansowania mieszanego (dotacji i finansowania kapitałowego) w łącznej kwocie 15 mln euro.

Komisja powoła 15-20 liderów w dziedzinie innowacji do zespołu doradczego Europejskiej Rady ds. Innowacji, którego zadaniem będzie nadzór nad fazą pilotażową Europejskiej Rady ds. Innowacji, przygotowanie jej przyszłych prac i jej ogólnoświatowa promocja. Innowatorzy z całego ekosystemu proszeni są o zgłaszanie kandydatur do 10 maja.

KE zatrudni pierwszy zespół „kierowników programów” dysponujących zaawansowaną wiedzą fachową w dziedzinie nowych technologii, którzy w pełnym wymiarze czasu pracy zapewniać będą bezpośrednie wsparcie projektów. Zaproszenie do rekrutacji zostanie wkrótce opublikowane.

Z uwagi na rosnące znaczenie gospodarcze przełomowych i radykalnych innowacji oraz w oparciu o początkowe sukcesy fazy pilotażowej Europejskiej Rady ds. Innowacji Komisja zaproponowała przeznaczenie 10 mld euro na rzecz Europejskiej Rady ds. Innowacji w ramach programu Horyzont Europa, unijnego programu finansowania badań naukowych i innowacji w latach 2021–2027.

(Źródło:  Komisja Europejska)

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.