Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

KE oferuje dofinansowanie wyjazdu na wrześniowy ICT Proposers’ Day 2019

W dniach 19-20 września 2019 r. Komisja Europejska organizuje w Helsinkach ICT Proposers’ Day 2019 – największe spotkanie informacyjno-brokerskie dla obszaru ICT w programie Horyzont 2020. Podczas tego spotkania prezentowane będą tematy konkursów związanych z ICT w ostatnim roku programu H2020. Aby ułatwić nawiązanie kontaktów i prezentację pomysłów projektowych z obszaru ICT, Komisja – wzorem lat ubiegłych – oferuje pokrycie kosztów transportu dla naukowców i przedsiębiorców z krajów EU13. Dofinansowanie może objąć 11 osób z Polski. Wnioski należy złożyć do 25 marca 2019 r.

Tematy z Programu Pracy LEIT-ICT 2020 są pogrupowane w następujące bloki:

 • Artificial Intelligence and Technologies for Digitising European Industry and Economy
 • European Data Infrastructure: HPC, Big Data and Cloud technologies
 • 5G
 • Next Generation Internet (NGI)
 • Cross-cutting activities
 • International Cooperation activities
 • Digitising and transforming European industry and services: digital innovation hubs and platforms
 • Platforms and Pilots
 • Cybersecurity

Lista tematów (wersja Draft) przewidzianych na rok 2020 znajduje się w pliku.

Spotkanie ICT Proposers’ Day 2019 będzie okazją do nawiązania kontaktów z potencjalnymi partnerami do projektów składanych w obszarze ICT, w ramach programu Horyzont 2020. Podczas tematycznych sesji networkingowych będzie istniała możliwość prezentacji organizacji, obszarów badawczych  i pomysłów projektowych oraz zapoznania się z pomysłami innych uczestników spotkania, a tym samym nawiązania bezpośrednich kontaktów do przyszłej współpracy.

Szczegóły dotyczące spotkania ICT Proposers’ Day 2019 pojawią się już wkrótce (koniec marca) na oficjalnej stronie Komisji Europejskiej oraz stronach KPK.

W celu umożliwienia nawiązania kontaktów i prezentacji pomysłów projektowych z obszaru ICT, Komisja – wzorem lat ubiegłych – oferuje pokrycie (wyłącznie) kosztów transportu dla naukowców i przedsiębiorców z tzw. nowych krajów członkowskich (EU13). Dofinansowanie może objąć 11 osób z Polski.

Wybrane osoby nie otrzymują gotówki na pokrycie kosztów podróży – bilety organizowane są przez biuro podróży wynajęte przez Komisję Europejską.

Zasady dofinansowania określone przez KE:

Koszty transportu: przejazd pociągiem (pierwsza klasa) lub przelot samolotem (klasa ekonomiczna); nie przewiduje się zwrotu kosztów w przypadku przejazdu samochodem, autobusem czy taksówką;

Agencja turystyczna obsługująca KE skontaktuje się z każdym wyselekcjonowanym uczestnikiem indywidualnie w celu uzgodnienia szczegółów przejazdu. Agencja będzie rezerwowała i opłacała bilety na uzgodnionej z uczestnikiem trasie.

Wyselekcjonowane osoby nie mogą we własnym zakresie ani rezerwować, ani też opłacać biletów za przejazd, ponieważ Komisja Europejska nie będzie dokonywała zwrotów poniesionych kosztów.

W przypadku rezygnacji z udziału lub zamiany zaproszonej osoby należy odpowiednio wcześniej powiadomić KE za pośrednictwem eksperta z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Zmiany po dokonaniu rezerwacji przelotów nie będą możliwe.

W celu wyłonienia osób, które zostaną zgłoszone do dofinansowania, kandydat musi zgłosić do Krajowego Punktu Kontaktowego PB UE swoją kandydaturę wysyłając mailem następujące informacje:

Wypełniony, kompletny formularz ICT_2019_PARTICIPANT_FORM  zawierający:

 • Dane osobowe i kontaktowe
 • Informacje, z jakiego miasta będzie planowany wyjazd/wylot (informacja niezbędna dla agencji organizującej wyjazd).

Wypełniony, kompletny formularz  ICT_2019_EOI_ FORM zawierający:

 • Opis organizacji
 • Obszar zainteresowań B+R+I
 • Opis pomysłu projektowego wpisującego się w tematy z Programu Pracy LEIT-ICT 2020. Lista tematów (wersja Draft) dostępna w pliku.

Aby spełnić wymagania zgłoszeniowe należy po kolei:

 • Wypełnić oba formularze (ICT_2019_PARTICIPANT_FORM oraz ICT_2019_EOI_FORM)
 • Wysłać je na adres aleksandra.ihnatowicz@kpk.gov.pl przed datą zamknięcia naboru (do 25 marca 2019).
 • Weryfikację zgłoszeń przeprowadzi zespół ICT z Krajowego Punktu Kontaktowego, we współpracy z przedstawicielem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zasady formalnej weryfikacji zgłoszeń:

Oferta finansowania kosztów podróży ze strony KE  skierowana jest do naukowców i przedsiębiorców, którzy:

 • wyrażą gotowość do wygłoszenia prezentacji podczas sesji networkingowych (Networking Sessions)
 • oraz uczestnictwa w sesjach brokerskich organizowanych w ramach Ideal-ist face2face Brokerage Event
 • rejestrując się na spotkanie wyrażą zgodę na Public Profile – ich profil będzie widoczny na liście zgłoszonych uczestników.

Prezentacja, która będzie przedstawiana podczas sesji networkingowych ma dotyczyć organizacji macierzystej uczestnika spotkania oraz pomysłów projektowych związanych z obszarem ICT (max. 5-minutowa prezentacja przygotowana w Power Point).

Uwaga: Nie zbieramy prezentacji. Zgłaszanie prezentacji będzie możliwe poprzez stronę internetową spotkania.

Z każdej organizacji dofinansowanie może uzyskać tylko jedna osoba. W przypadku dużych organizacji (np. uczelni) będzie brane pod uwagę pochodzenie z danej jednostki organizacyjnej (np. z wydziału, katedry czy zakładu). Pierwszeństwo będą miały osoby i organizacje, które w poprzednich latach nie uzyskały dofinansowania.

Będzie brana pod uwagę kolejność nadesłanych kompletnych zgłoszeń. Niekompletne formularze nie będą brane pod uwagę.

Na zgłoszenia czekamy do 25 marca 2019 (do godz. 24:00). Należy je wysyłać na adres aleksandra.ihnatowicz@kpk.gov.pl.  Zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Zasady merytorycznej weryfikacji zgłoszeń (co będzie brane pod uwagę w opisach):

Opis organizacji (5 punktów):

 • Czy dany podmiot ma osobowość prawną?
 • Jak długo dany podmiot istnieje na rynku?
 • Czy planowane jest składanie wniosku do Horyzontu 2020? W jakim temacie.
 • Czy dany podmiot brał udział w projektach europejskich lub krajowych? Proszę opisać.
 • Czy dany podmiot brał udział w przygotowaniu wniosku do H2020? Opisz rolę (czy partner, czy koordynator)
 • Z jakimi podmiotami dany podmiot współpracuje (nauka, przemysł) Opisz przykłady współpracy.

Opis pomysłu projektowego (10 punktów):

 • Czy dany pomysł wpisuje się w obszar ICT w programie Horyzont 2020, czy raczej kwalifikuje się do środków krajowych?
 • Czy dany pomysł jest innowacyjny w skali europejskiej?
 • Czy dany pomysł wniesie coś do europejskiej wartości dodanej w danej dziedzinie?
 • Czy jest sprecyzowana grupa odbiorców danej technologii?
 • Czy dany pomysł będzie realizowany w międzynarodowym konsorcjum?
 • Czy opisany pomysł projektowy jest konkretny i zrozumiały?

Inne zawiązane z formularzem:

 • Czy zaznaczono obszary zainteresowań?
 • Czy wyrażono chęć wygłoszenia prezentacji podczas sesji networkingowych?
 • Czy wyrażono chęć uczestnictwa w spotkaniach organizowanych w ramach Ideal-ist Face2Face Brokerage Event.

Terminy:

25 marca 2019 (godz. 24:00) – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń do Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE;

26-29 marca 2019 – wyłonienie listy uczestników i wysłanie jej do KE.

1 kwietnia 2019 – wysłanie powiadomienia do wyselekcjonowanych i odrzuconych osób.

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych zgłaszających

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, którego jednostką jest Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE IPPT PAN, ul. Wawelska 14, 02-061 Warszawa, kpk@kpk.gov.pl, +48 22 828 74 83) jest administratorem danych osób, które przesyłają swoje zgłoszenia o dofinansowanie udziału w ICT Proposers’ Day 2019. Dane będą wykorzystywane w celu weryfikacji zgłoszeń oraz wyboru tych, które zostaną przesłane do KE – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane osób zakwalifikowanych będą udostępnione KE w celu dofinansowania ich udziału w ICT Proposers’ Day 2019. Więcej informacji w zakresie przetwarzania Twoich danych i przysługujących Ci uprawnieniach znajdziesz TUTAJ lub kontaktując się z powołanym Inspektorem Ochrony Danych z wykorzystaniem iod@ippt.pan.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Aleksandra Ihnatowicz
Tel.: +48 795 112 967

Email: aleksandra.ihnatowicz@kpk.gov.pl

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.