Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

NAWA czeka na wnioski w konkursie Polskie Powroty 2019

  • Opublikowano: 1 marca 2019
  • Autor: redakcja

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła drugą edycję programu Polskie Powroty 2019. Program adresowany jest do polskich naukowców pracujących w zagranicznych instytucjach naukowych, którzy zdobytą poza krajem wiedzę i doświadczenie chcą wykorzystać po powrocie do Polski, rozwijając własną grupę badawczą bądź włączając się w badania prowadzone w już działających zespołach naukowych. Otwarty jest również nabór do programu im. Ulama – dla zagranicznych naukowców, którzy chcieliby przyjechać na post-doca do Polski.

Powracającym naukowcem może być osoba, która:

– posiada obywatelstwo polskie;

– uzyskała stopień naukowy doktora przed 31 stycznia 2016 r.;

– w okresie od 31 stycznia 2017 r. do momentu złożenia wniosku nie mieszkała i nie pracowała w Polsce;

– w czasie pobytu za granicą pracowała naukowo przez co najmniej 2 lata w: uczelni, instytucie badawczym, instytucie naukowym lub dziale badawczym zagranicznego przedsiębiorstwa mającego siedzibę poza granicami Polski;

– może wykazać się osiągnięciami naukowymi (publikacje, monografie, materiały konferencyjne – szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie programu).

Z wnioskami o finansowanie w ramach programu Polskie Powroty 2019 mogą występować uczelnie, instytuty badawcze oraz instytuty naukowe planujące zatrudnić powracających naukowców.

NAWA zapewni finansowanie projektów realizowanych przez okres od 36 do 48 miesięcy, w maksymalnej wysokości dla jednego projektu wynoszącej 2 270 000 zł, w tym:

– wynagrodzenia powracającego naukowca:

  • 250 000 zł – 350 000 zł rocznie przy zatrudnieniu na pełny etat doświadczonego naukowca;
  • 180 000 zł – 240 000  zł rocznie przy zatrudnieniu na pełny etat naukowca niespełniającego wymogów dotyczących doświadczonego naukowca;

– wynagrodzeń członków grupy projektowej w maksymalnej łącznej wysokości 200 000 zł rocznie (kwoty dotyczące wynagrodzeń są kwotami uwzględniającymi koszty pracodawcy);

– kosztów przesiedlenia powracającego naukowca oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym w maksymalnej wysokości 20 000 zł brutto;

– kosztów adaptacji i organizacji miejsca pracy oraz przygotowania zaplecza badawczego powracającego naukowca oraz członków grupy projektowej w maksymalnej wysokości 50 000 zł brutto.

Nabór wniosków trwa do 7 maja 2019 r. Więcej informacji na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.