PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE serdecznie zaprasza na dni informacyjne wyzwania  SC4 – „Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport” poświęcone konkursom na ostatnie dwa lata programu Horyzont 2020:

 

  1. Mobilność na rzecz rozwoju (Mobility for Growth) oraz błękitny rozwój (Blue Growth) i obejmującego między innymi zagadnienia:
  • Niskoemisyjnego i zrównoważonego transportu
  • Bezpieczeństwa w transporcie

zaplanowanym na 13 listopada 2018 roku

 

W agendzie przewidziano również możliwość  krótkich (max. 3 min.) prezentacji pomysłów projektowych na w/w zagadnienia oraz profili instytucji zainteresowanymi uczestnictwem w w/w konkursach, które można zgłaszać do 10 listopada do godz. 15.00 na adres zbigniew.turek@kpk.gov.pl

Termin zakończenia rejestracji na to wydarzenie upływa 12 listopada 2018 o godzinie 9.00. Więcej informacji i dostęp do rejestracji znajdą Państwo na stronie.

 

  1. Transport autonomiczny oraz elektromobilność

zaplanowanym na 27 listopada 2018 roku.

W agendzie przewidziano również możliwość  krótkich (max. 3 min.) prezentacji pomysłów projektowych związanych z tematyką konkursową oraz profili instytucji zainteresowanych uczestnictwem w w/w konkursach, które można zgłaszać do 23 listopada do godz. 15.00 na adres zbigniew.turek@kpk.gov.pl

 

W agendzie zaplanowano prezentacje:

  • ministerstw dotyczących rozwoju transportu autonomicznego i elektromobilności w Polsce;
  • interesujących idei projektowych/propozycji współpracy z całego obszaru SC4; wygłoszonych na spotkaniu brokerskim w Barcelonie z 13-14.11.2018 r.;
  • jak przygotować dobry wniosek projektowy;
  • jak nawiązać współpracę europejską;
  • oraz wystąpienia przedstawicieli miast polskich realizujących projekty związane z autonomizacją transportu i elektromobilnością.

Termin zakończenia rejestracji upływa 26 listopada 2018 o godzinie 9.00.  Więcej informacji i dostęp do rejestracji znajdą Państwo na stronie.

Wszystkim autorom pomysłów projektowych zaproponujemy dodatkowo dalszą pomoc w przygotowaniu wniosku projektowego, które jednocześnie upowszechnimy po całej europejskiej sieci punktów kontaktowych z obszaru Transportu.

Obydwa dni informacyjne odbędą się w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, w Warszawie przy  ul. Pawińskiego 5B.

Spotkania są bezpłatne. Rejestracja jest obowiązkowa. Liczba miejsc ograniczona


Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone