Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Otwarta rejestracja na seminarium w Brukseli dotyczące konkursów w obszarze Energia

W imieniu Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) zapraszamy do udziału w sesji informacyjnej dotyczącej naboru wniosków o fundusze UE na projekty rozwijające nowoczesne systemy energetyczne oraz integrujące inteligentne rozwiązania w europejskich miastach. Projekty te będą finansowane w ramach programu Horyzont 2020. Budżet konkursu wynosi ponad 200 mln euro.

Sesja odbędzie się 5 października 2018 r. w Brukseli. W jej trakcie zostaną zaprezentowane informacje dot. rodzajów projektów, które mogą zostać sfinansowane przez UE w ramach tych naborów. Równocześnie odbędzie się sesja networkingowa, w trakcie której będą mieć Państwo okazję nawiązać współpracę z potencjalnymi partnerami do projektu.

Sesja odbędzie się w języku angielskim, bez tłumaczeń.

Informacje o sesji (w języku angielskim)

Podczas sesji zaprezentujemy zaproszenia do składania wniosków o dofinansowanie, które będą obejmowały:

  1. Budowę w Europie nowoczesnych systemów energetycznych, w tym:
  1. Opracowanie, testowanie i integrację rozwiązań w zakresie inteligentnych miast w Europie (tzw. Smart Cities and Communities).

Propozycje powyższych projektów będą mogły być złożone przez konsorcja skupiające organizacje takie jak: uczelnie, instytuty badawcze, firmy telekomunikacyjne, transportowe i energetyczne, operatorów sieci energetycznych, organizacje obywatelskie, podmioty publiczne, instytuty badawcze, start-upy, władze miast i regionów, itp.

REJESTRACJA:

Rejestracja rozpocznie się 16 sierpnia. Prosimy nie zwlekać!

Liczba miejsc na sesji informacyjnej jest ograniczona: Przyjmujemy zgłoszenia maksymalnie dwóch osób z tej samej organizacji.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.