Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Polka wśród wschodzących talentów nauki wg Fundacji L’Oréal i UNESCO

  • Opublikowano: 12 marca 2018
  • Autor: redakcja

Dr Agnieszka Gajewicz z Uniwersytetu Gdańskiego wśród laureatek nagrody International Rising Talent. Została uznana za jeden ze wschodzących talentów światowej nauki przez Fundację L’Oréal i UNESCO. Doceniono ją za badania dotyczące oceny ryzyka chemicznego różnego rodzaju substancji. Polka znalazła się w gronie 15 kobiet z różnych krajów, które dzięki swoim badaniom mają szansę zmienić świat. Uroczysta ceremonia wręczenia nagród badaczkom odbędzie się w siedzibie UNESCO w Paryżu podczas For Women in Science Week – tygodnia, w czasie którego wybitni naukowcy z całego świata spotkają się, aby świętować wkład kobiet w rozwój nauki.

 

Kobiety w dalszym ciągu są niedostatecznie reprezentowane w życiu publicznym i zawodowym, w tym w nauce. Mimo ich ogromnych osiągnięć, kobiety nadal stanowią tylko 28% wszystkich naukowców oraz tylko 3% laureatów Nagrody Nobla w obszarze nauk ścisłych. Wydarzenia w ramach For Women in Science Week stanowią uznanie dla wybitnych kobiet naukowców.

Nagroda International Rising Talents dla Polki

21 marca 2018 r. w Paryżu odbędzie się Gala wręczenia nagród International Rising Talents (Międzynarodowych Wschodzących Talentów Nauki), przyznawanych w ramach programu L’Oréal-UNESCO For Women in Science od 2014 roku. Co roku wyróżnienie otrzymuje 15 obiecujących kobiet nauki z różnych krajów, które rozwijając swój potencjał i kontynuując badania mają szansę zmienić świat.

W tym roku międzynarodowe Jury doceniło m.in. dr Agnieszkę Gajewicz z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Celem jej projektu naukowego jest rozwój metod chemoinformatycznych, wspierających ocenę ryzyka chemicznego stwarzanego przez nowe oraz obecne w środowisku substancje chemiczne (ze szczególnym uwzględnieniem nanomateriałów). Jest to szczególnie istotne w obliczu obserwowanego od wielu lat systematycznego wzrostu liczby związków chemicznych, mogących stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka.

Dr Agnieszka Gajewicz (archiwum prywatne)

 – To dla mnie ogromne wyróżnienie i zaszczyt, że znalazłam się w tak fantastycznym gronie wyjątkowych kobiet, które z pasją szukają odpowiedzi na nurtujące współczesną naukę pytania i przesuwają granice poznania. To zarazem olbrzymia dawka motywacji i siła napędowa do dalszej pracy nad rozwojem metod chemoinformatycznych służących wirtualizacji procesu projektowania nowych i bezpiecznych dla zdrowia człowieka związków chemicznych o pożądanych właściwościach fizykochemicznych. Możliwość poznania aktywności i właściwości nowoprojektowanych związków na długo przed ich właściwą syntezą, pozwala ograniczyć nie tylko czas i koszt badań, ale – co równie ważne  zredukować liczbę zwierząt wykorzystywanych do badań laboratoryjnych. Bez wątpienia udział w projektach finansowanych ze środków 7PR (NanoBRIDGES i NanoPUZZLES) oraz H2020 (NanoREGII) stał się swoistym kołem zamachowym mojej dalszej działalności badawczej i w dużej mierze przyczynił się do tej nagrody mówi dr Agnieszka Gajewicz, laureatka International Rising Talents 2018 oraz stypendystka programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki 2017.

Dzień po przyznaniu wyróżnień International Rising Talents odbędzie się uroczysta Gala wręczenia nagród L’Oréal-UNESCO For Women in Science Awards pięciu kobietom naukowcom, reprezentującym poszczególne kontynenty. Wszystkie laureatki otrzymają stypendium w wysokości 100 tys. euro za wybitny wkład w rozwój medycyny, paleontologii, biologii molekularnej, ekologii i biologii rozwojowej.

O programie L’Oréal-UNESCO For Women in Science

Program For Women in Science powstał we Francji w 1998 roku dzięki powołaniu partnerstwa między Fundacją L’Oréal a Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO). Celem programu jest wspieranie pracy naukowej kobiet i zachęcanie ich do kontynuacji badań, a dzięki temu zwiększanie ich reprezentacji i przyczynianie się do pełnego rozwoju nauki. Program, poza stypendiami, oferuje badaczkom możliwość promowania swoich osiągnięć naukowych.

Polska edycja programu organizowana pod nazwą Dla Kobiet i Nauki jest częścią globalnej inicjatywy For Women in Science. Stypendystki edycji krajowych mają szansę również na międzynarodowe wyróżnienia: nagrodę International Rising Talents, przyznawaną co roku w Paryżu w ramach For Women in Science Week.

Celem programu L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki prowadzonego od 2000 roku jest promowanie osiągnięć naukowych utalentowanych badaczek, zachęcanie ich do kontynuacji prac, zmierzających do rozwoju nauki oraz udzielenie wsparcia finansowego. Partnerami programu są Polski Komitet do spraw UNESCO, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a od 2016 roku także Polska Akademia Nauk.

Do tej pory w Polsce wyróżniono 87 kobiet. Wyboru co roku dokonuje jury pod przewodnictwem prof. Ewy Łojkowskiej. Do 2015 roku przyznawane były stypendia 5 wybitnym badaczkom. Od 16. edycji programu została wprowadzona nowa kategoria stypendiów przyznawanych magistrantkom. Obecnie roczne stypendia przyznawane 6 kobietom nauki wynoszą: 20 tys. zł dla stypendystki na poziomie studiów magisterskich, 30 tys. zł  w przypadku stypendiów doktoranckich i 35 tys. zł w przypadku stypendiów habilitacyjnych.

(Źródło: materiały prasowe L’Oreal)

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.