PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza na konferencję pt. . „Pole elektromagnetyczne i jego wpływa na środowisko”, która odbędzie się 6 grudnia 2017 r. w Centrum  Nauki Kopernik w Warszawie, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Centrum Konferencyjne I piętro.

Fot. Flickr.com/CC by 2.0

Od lat obserwujemy dynamiczny rozwój telekomunikacji, w tym radiowych systemów bezprzewodowych. Jednym z najbardziej spektakularnych osiągnięć tego rozwoju są sieci telefonii komórkowej oraz sieci WiFi. Urządzenia łączności bezprzewodowej emitują pole elektromagnetyczne, którego wpływ na środowisko  jest przedmiotem wielu badań, analiz oraz dyskusji. Poszczególne państwa i organizacje podejmują działania w zakresie ochrony ludzi i środowiska przed ewentualnymi skutkami tego promieniowania.  Główna obawa sprowadza się do pytania, czy instalowane w otoczeniu nadajniki radiowe nie będą wpływać ujemnie na zdrowie obywateli.

Podobnie jak w ubiegłym roku, zadaniem konferencji jest włączenie się w toczącą się dyskusję, której część zostanie poświęcona bezpieczeństwu elektromagnetycznemu w aspekcie telekomunikacji przyszłości,  szczególnie  technologii 5G i IoT – Internetu rzeczy.

Mamy nadzieję, że dyskusja ta będzie okazją do wymiany opinii,  doświadczeń, inspiracją do kolejnych działań oraz okazją do zdobycia najnowszej wiedzy w tym obszarze.

W konferencji wezmą udział oraz wygłoszą referaty zarówno eksperci krajowi jak i zagraniczni.  AGENDA

Zgłoszenia drogą mailową (imię, nazwisko, nazwa instytucji, stanowisko, e-mail) przyjmowane są do 28.11.2017 r. pod adresem: m.strzyzewska@itl.waw.pl

Konferencja będzie transmitowana on-line.


Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone