Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Fulbright Specialist – konkurs na wizyty amerykańskich specjalistów w polskich instytucjach

  • Opublikowano: 6 października 2017
  • Autor: redakcja

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłasza nabór wniosków na goszczenie amerykańskich specjalistów reprezentujących takie dziedziny naukowe, jak:

Amerykanistyka, antropologia, archeologia, administracja publiczna, bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, edukacja, ekonomia, fizyka, informatyka, kształcenie inżynierów, nauka biologiczne, nauki chemiczne, nauki polityczne, matematyka, ochrona środowiska, pokój i rozwiązywanie konfliktów, pomoc społeczna, prawo, rolnictwo, socjologia, urbanistyka, zarządzanie, zdrowie publiczne/globalne.

Kto może ubiegać się o Specjalistę?

Uczelnie, instytuty badawcze, jednostki naukowe PAN, międzynarodowe instytuty naukowe oraz inne jednostki naukowe, placówki oświatowe, instytucje rządowe, kulturalne i medyczne oraz rządowe i pozarządowe organizacje badawcze w Polsce.

Stypendia przyznawane są instytucjom wyrażającym gotowość przyjęcia specjalistów do prowadzenia lub  uczestniczenia w m.in. wykładach, seminariach i warsztatach, sympozjach, konferencjach, konsultacjach w zakresie prac programowych oraz rozwoju kadry administracyjnej/pracowników naukowo-badawczych, do wykonywania ocen i ekspertyz, czy też rozwijania lokalnych programów i/lub projektów badawczych.

Ogłoszenie wyników konkursu:

6-8 tygodni po zakończeniu naboru wniosków zgłoszeniowych

 

Czas trwania stypendium:  14-42 dni (dni kalendarzowych)

Instytucja goszcząca zobowiązana jest do pokrycia kosztów:

– zakwaterowania

– wyżywienia

– podróży krajowych

Termin przesyłania wniosków zgłoszeniowych: do 13 listopada 2017 r.

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

1)      Złożenie przez instytucję goszczącą wniosku zgłoszeniowego w wersji elektronicznej (w formacie Word) do 13 listopada 2017 r.

2)      Przesłanie wydrukowanego i podpisanego na ostatniej stronie (przez władze* instytucji zapraszającej) wniosku zgłoszeniowego do 13 listopada 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).

*Wniosek zgłoszeniowy może zostać podpisany przez: kierownika, dyrektora, rektora, prorektora, dziekana, prodziekana, kanclerza, skarbnika, sekretarza itp.

3) Złożenie przez amerykańskiego kandydata aplikacji do systemu Roster za pośrednictwem World Learning, zgodnie z aktualnymi wymogami programu Fulbright Specialist Program (dostępnymi na stronie Fulbright Specialist Program administrowanej przez World Learning).

Szczegółowe zasady funkcjonowania programu znajdują się na stronie Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta oraz stronie World Learning.

Poland HI

Overview_Poland

Host_Institution_Project_Proposal_Form

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.