Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Nabór wniosków do konkursu Heritage in Changing Environments

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ogłaszają konkurs na dofinasowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem w zmieniających się środowiskach w ramach Inicjatywy Wspólnego Planowania „Dziedzictwo Kulturowe a Globalna Zmiana” (Joint Programming Initiative Cultural Heritage and Global Change – JPICH).

Celem konkursu jest sfinansowanie ponadnarodowych, interdyscyplinarnych i innowacyjnych projektów badawczych, których przedmiot badań będzie koncentrował się na dziedzictwie w zmieniających się środowiskach.

Nabór wniosków trwa od 4 września 2017 do 30 listopada 2017.

O dofinansowanie mogą się ubiegać państwowe instytucje kultury, dla których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organizatorem, samorządowe instytucje kultury, archiwa państwowe, publiczne uczelnie artystyczne, organizacje pozarządowe, które w celu realizacji projektów mogą tworzyć zespoły badawcze z publicznymi szkołami wyższymi, instytutami badawczymi oraz instytutami naukowymi i pomocniczymi jednostkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk.

Konkurs Heritage in Changing Environments jest współfinansowany przez instytucje publiczne z 12 państw uczestniczących w programie, a jego łączny budżet wynosi ok. 4,5 mln euro. Przyjęty w konkursie model finansowania zapewni wsparcie dla najbardziej wartościowych projektów. Projekty badawcze nie mogą trwać dłużej niż 36 miesięcy.

Tematy badawcze konkursu Heritage in Changing Environments zostały zaczerpnięte z Programu Badań Strategicznych dla Inicjatywy Wspólnego Planowania w obszarze „Dziedzictwo Kulturowe a Zmiana Globalna” (Strategic Research Agenda for the Joint Programming Initiative in Cultural Heritage and Global Change)

W ramach konkursu wspierane będą projekty badawcze z trzech głównych obszarów:

  • Dziedzictwo w kontekście zmian środowiskowych o charakterze fizycznym (Changing Physical Environments)
  • Dziedzictwo w kontekście zmian społecznych i gospodarczych (Changing Social and Economic Environments)
  • Dziedzictwo w kontekście zmian politycznych i kulturowych (Changing Political and Cultural Environments)

Wymogiem konkursu jest uczestnictwo w projekcie co najmniej trzech, ale nie więcej niż pięciu, zespołów badawczych (tworzących międzynarodowe konsorcjum badawcze) z trzech do pięciu różnych krajów uczestniczących w programie, tj.: Białoruś, Cypr, Republika Czeska, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Polska, Słowacja, Wielka Brytania, Włochy.

Zespoły badawcze z w/w krajów muszą spełniać wymogi formalne określone zarówno w wytycznych konkursu Heritage in Changing Environments, jak również ustalone w krajowych kryteriach przez państwa członkowskie. Wytyczne oraz informacje o kryteriach dla wnioskodawców z pozostałych krajów dostępne są w wytycznych oraz na stronie internetowej konkursu.

Regulamin konkursu Heritage in Changing Environments dla wnioskodawców z Polski określa kryteria uczestnictwa w konkursie dla podmiotów z Polski.

W celu przybliżenia podmiotom zainteresowanym istotnych warunków konkursu opracowane zostały najczęściej zadawane pytania (FAQ).

Najważniejsze terminy konkursu Heritage in Changing Environments :

Ogłoszenie konkursu Heritage in Changing Environments: 4 września 2017
Zakończenie naboru wniosków: 30 listopada 2017 godz.14:00
Decyzja o przyznaniu dofinansowania: maj 2018
Rozpoczęcie projektów badawczych: czerwiec-listopad 2018

Informacji na temat udziału w konkursie wnioskodawców z Polski udzielają:

Aneta Budzałek
Punkt Kontaktowy ds. Heritage in Changing Environments Call

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
abudzalek@nimoz.pl
tel. kom. + 48 601 999 336

Radosław Brudnicki
Punkt Kontaktowy ds. Heritage in Changing Environments Call

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
rbrudnicki@nimoz.pl
tel. kom. + 48 721 121 220

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.