Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

IPPT PAN realizuje projekt QUANTIFY w ramach grantu MSCA RISE

  • Opublikowano: 2 sierpnia 2017
  • Autor: redakcja

W lipcu 2017 Komisja Europejska, w ramach konkursu H2020-MSCA-RISE-2017 MARIE SKŁODOWSKA-CURIE RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE (MSCA RISE) przyznała finansowanie projektowi QUANTIFY Unraveling the role of anisotropy in material failure (Opisanie wpływu anizotropii na zniszczenie materiału). Projekt jest koordynowany przez Uniwersytet Carlosa III w Madrycie, a jednym z beneficjentów projektu jest IPPT PAN.

Głównym koordynatorem projektu ze strony hiszpańskiej będzie prof. Jose  A. Rodriguez-Martinez a reprezentantem IPPT PAN – dr hab. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska z Zakładu Mechaniki Materiałów. Planuje się, że realizacja projektu rozpocznie się w styczniu 2018 i będzie trwała cztery lata.

Celem programu MSCA RISE jest wymiana pracowników pomiędzy uczestniczącymi w projekcie instytucjami uwzględniająca rozwój ich kariery zawodowej, służąca zacieśnianiu współpracy międzynarodowej i/lub międzysektorowej pomiędzy instytucjami krajów UE, stowarzyszonymi oraz pozostałymi krajami (tzw. krajami trzecimi).

RISE to projekty badawczo-innowacyjne proponowane w każdej dziedzinie wiedzy, przy czym wysoko cenione są projekty inter i multidyscyplinarne. Polegają one na realizacji wspólnego projektu opartego na komplementarności i synergii uczestniczących instytucji, na które składają się takie działania, jak: wymiana pracowników, organizacja konferencji i szkoleń, zdobywanie nowych umiejętności, opracowywanie nowych publikacji i patentów, działania rozpowszechniające wyniki projektu oraz popularyzujące naukę i innowacje wśród społeczeństwa. Projekty powinny przyczyniać się do realizacji europejskiej „Unii Innowacji”.

Cele projektu

Głównym celem projektu QUANTIFY jest określenie roli anizotropii w przypadku dynamicznego zniszczenia materiałów metalowych otrzymywanych techniką druku 3D oraz przy wykorzystaniu metod optymalizacji mikrostruktury. W ramach celu głównego zostały zidentyfikowane cztery problemy szczegółowe będące w polu zainteresowań przemysłu samochodowego oraz bezpieczeństwa cywilnego, w których anizotropia materiału pełni istotną rolę, a mianowicie:

  1. Identyfikacja wpływu anizotropii indukowanej optymalizacją mikrostruktury na dynamiczne zniszczenie powiązane z lokalizacją odkształcenia w formie „szyjki” w metalach lekkich o mikrostrukturze w postaci dużych kolumnowych ziaren;
  2. Określenie efektu anizotropii indukowanej optymalizacją mikrostruktury na dynamiczne zniszczenie powiązane z lokalizacją odkształcenia w formie “szyjki” w polikrystalicznych metalach lekkich;
  3. Określenie wpływu anizotropii indukowanej poprzez wytwarzanie przyrostowe na dynamiczne zniszczenie z dominującym modem ścinającym porowatych metali lekkich;
  4. Opisanie efektu anizotropii indukowanej poprzez wytwarzanie przyrostowe na dynamiczne zniszczenie generowane wzrostem pustek w porowatych metalach lekkich.

Powyższe zadania badawcze będą realizowane przez konsorcjum złożone z czterech instytucji mających siedziby w krajach europejskich i stowarzyszonych oraz z czterech instytucji partnerskich. Beneficjentami projektu obok Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN (IPPT – Polska) są: Uniwersytet Carlosa III w Madrycie (UC3M – Hiszpania), Uniwersytet Lotaryński (UL – Francja) oraz Izraelski Instytut Technologiczny (TECHNION – Izrael).

Czterej partnerzy zewnętrzni należą do wiodących amerykańskich instytucji naukowych. Są to: Uniwersytet Columbia w Nowym Jorku (CU), Uniwersytet Floryda (UF), Uniwersytet Texas A&M (TAMU) oraz Narodowe Laboratorium Pacific Northwest (PNNL).

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.