Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Wolny dostęp do laboratoriów Wspólnego Centrum Badawczego

Wspólne Centrum Badawcze (Joint Research Centre) Komisji Europejskiej otwiera laboratoria naukowe dla osób pracujących w środowiskach akademickich i badawczych, w przemyśle oraz małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP), a ogólnie –  w sektorze publicznym i prywatnym.  WCB zezwala na dostęp do zaplecza dla naukowców z państw członkowskich UE, krajów kandydujących oraz państw stowarzyszonych z programem UE na rzecz badań Horyzont 2020.

Zapewnienie dostępu do WCB jest częścią strategii dotyczącej:

  • Zwiększenia rozpowszechniania wiedzy naukowej
  • Zwiększania konkurencyjności
  • Zmniejszania luki między badaniami a przemysłem.

Naukowcy będą mieli okazję pracować w następujących dziedzinach:

  • Bezpieczeństwa jądrowego (Euratom Laboratories)
  • Chemia
  • Nauki przyrodnicze
  • Fizyka i Nauki Ścisłe
  • ICT
  • Foresight

Wyniki badań realizowanych na terenie ośrodków Wspólnego Centrum Badawczego powinny uwzględniać misję JRC w zakresie wspierania procesu kształtowania polityki UE.

laboratorium (fot. flickr.com)

W projekcie pilotażowym WCB uczestniczą laboratoria, m.in. w Ispra we Włoszech, dysponująca niezbędną infrastrukturą badawczą. Laboratorium będzie oferować dostęp do infrastruktury poprzez specjalne zaproszenia do  realizacji projektów w dziedzinach bezpieczeństwa i ochrony budynków oraz nanobiotechnologii.

Pozostałe placówki badawcze WCB w Belgii, Niemczech i Holandii planują stopniowo zapewniać otwarty dostęp, po zakończeniu fazy pilotażowej w latach 2017-2018.

Warunkiem otwartego dostępu jest naukowy cel  działań oraz społeczno-ekonomiczna zgodność badań z celami na szczeblu europejskim. Dostęp oparty jest o proces selekcji, dokonywany po zakończeniu procesu składania wniosków.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest tutaj.

Informacje na temat otwartego dostępu.

Dostęp do laboratoriów dla potrzeb rynku uzyskuje się po uiszczeniu opłaty związanej z pełnym dostępem do WCB i jest skierowany głównie do przemysłu.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.