Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Konkurs „Forum Akademickiego” dla młodych uczonych

  • Opublikowano: 10 lipca 2017
  • Autor: redakcja

Redakcja miesięcznika „Forum Akademickie” ogłasza XIII konkurs na artykuł popularnonaukowy pt. „Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach”. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które nie ukończyły 35. roku życia: pracownicy naukowi uczelni i instytutów badawczych oraz doktoranci.

Artykuły powinny popularyzować w przystępny sposób własne badania naukowe uczestników konkursu lub badania, w których brali oni udział. Na konkurs będą przyjmowane teksty w języku polskim o objętości 10-12 tys. znaków (ze spacjami) w trzech egzemplarzach opatrzonych hasłem (może to być wyraz lub dwa wyrazy). Można dołączyć kilka fotografii i rysunków obrazujących badania (w tekście lub osobno). Prac nie należy podpisywać nazwiskiem. Do prac proszę dodać zaklejoną małą kopertę listową formatu C6, oznaczoną tym samym hasłem, zawierającą dane osobowe autora (imię, nazwisko, wiek, stopień naukowy, miejsce pracy lub studiów doktoranckich, adres domowy, numer telefonu, adres e-mail) i krótką, jednostronicową notę o przebiegu pracy naukowej (nie wymagamy spisu publikacji).

Artykuły prosimy przesyłać z dopiskiem „Konkurs” pod adres:

Forum Akademickie, ul. Zana 38, 20-601 Lublin, pok. 407, w terminie do 11 września 2017 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2017.

Nagrody w konkursie zostały ufundowane przez: Emapa, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Kingston Technology, Stowarzyszenie Kopipol, Plagiat.pl, StatSoft, Wydawnictwo Naukowe PWN oraz Fundację Forum Akademickie.

Nagrodzone i wyróżnione artykuły zostaną opublikowane w „Forum Akademickim”. W jury zasiądą uczeni i popularyzatorzy nauki.

Honorowy patronat nad konkursem objął Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Teksty nadesłane na konkurs nie będą zwracane. Regulamin konkursu na stronie Forum Akademickiego.

Szczegółowe informacje:
Grzegorz Filip, tel.: (81) 528 08 22,
filip@forumakademickie.pl.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.