Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Sejm uchwalił zmiany m.in. w trybie zabiegania o granty

  • Opublikowano: 10 lipca 2017
  • Autor: redakcja

Zmiany w trybie przyznania kategorii naukowej oraz grantów badawczych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju lub Narodowego Centrum Nauki zakłada nowelizacja ustawy dot. finansowania nauki, którą w piątek uchwalił Sejm. Posłowie uchwalili również ustawę zakładającą utworzenie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Wśród zadań nowej instytucji znajdzie się wspieranie wymiany akademickiej i umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego.

Projekt ustawy o NAW-ie oraz projekt nowelizacji ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw przedłożył minister nauki i szkolnictwa wyższego.

sejm (fot. flickr.com/KPRM/Maciej Śmiarowski)

Nowelizacja przewiduje m.in. częściowe wyłączenie stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (Kpa) z procesu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. Podobnie, jeśli chodzi o zasady przyznawania środków finansowych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz Narodowe Centrum Nauki (NCN).

Posłanka sprawozdawca Ewa Tomaszewska w czasie dyskusji w Sejmie nad projektem zwróciła uwagę, że droga do przyznania kategorii naukowej nie jest typowa dla postępowań Kpa. – Postępowanie konkursowe nie ma charakteru zindywidualizowanego. To różni je od innych postępowań administracyjnych – oceniła.

Podobnie niestandardowe – według resortu nauki – są dla postępowań Kpa postępowania w sprawie przyznania środków finansowych w programach prowadzonych przez NCBiR oraz NCN. Tylko bowiem wnioski o grant najlepiej wpisujące się w wymagania konkursowe i najlepiej sporządzone mogą zostać zakwalifikowane do dofinansowania. „A to z kolei implikuje konieczność odstąpienia od formalistycznych reguł określonych przez Kpa” – komentowano w uzasadnieniu nowelizacji.

Ewa Tomaszewska podsumowała, że nowelizacja zmierza do uproszczenia „trybu ubiegania się jednostek naukowych o środki finansowe, usuwając konieczność stosowania procedur przewidzianych w Kpa”.

W ramach prac sejmowej komisji do projektu wprowadzono zmiany poszerzające możliwość wyłączenia stosowania Kpa oraz umożliwiające ściągnięcie należności od dłużnika, który uzyskał niezbędne środki finansowe przed przedawnieniem roszczenia.

Projekt ustawy przewiduje też możliwość finansowania większego zakresu działań, związanych z wydawaniem czasopism i monografii naukowych, służących upowszechnianiu wyników badań i wprowadzania ich do obiegu międzynarodowego.

(Źródło:  Nauka w Polsce PAP)

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.