Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Granty kaskadowe w programie Horyzont 2020

Nazwa „granty kaskadowe” (cascading grants) związana jest z wielopoziomowym procesem rozdysponowania budżetu projektu, w ramach którego dopuszcza się przeprowadzenie konkursu dla stron trzecich (financial support to third parties).

Na pierwszym poziomie „kaskady” znajduje się konsorcjum projektowe wybrane w ramach konkursów ogłaszanych przez Komisję Europejską (publikowanych na Participant Portal), w tematach, których zapisy dopuszczają tego typu finansowanie. W obszarze ICT do takich tematów w konkursach 2016-2017 należały np.:

Konsorcjum, które zakwalifikowało się do otrzymania dofinansowania z Komisji Europejskiej, może mieć w ramach swoich działań budżet przewidziany na ogłoszenie konkursów dla stron trzecich – znajdujących się na drugim poziome „kaskady” – na działania np. związane z:

  • przeprowadzeniem eksperymentów
  • opracowaniem planu komercjalizacji technologii
  • opracowaniem planu walidacji technologii
  • przeprowadzenia studium wykonalności technologii

Pieniądze na przeprowadzenie zdefiniowanych przez konsorcjum zadań wypłacane są bezpośrednio przez beneficjenta, czyli koordynatora danego projektu.

Budżety projektów dla stron trzecich:
zazwyczaj: 25.000 – 60.000 EUR
najmniejsze granty: 1.000 – 8.000 EUR

Rodzaje stron trzecich:
W zależności od zdefiniowanych przez konsorcjum projektowe zadań, mogą to być: MŚP, start-upy, naukowcy, studenci uczelni technicznych, dostawcy usług, organizacje badawczo-technologiczne (RTO), itp.

Lista konkursów dla stron trzecich znajduje się pod linkiem:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/other/competitive.html

Finansowanie dla stron trzecich opisane jest w załączniku K, General Annexes:

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2016-2017/annexes/h2020-wp1617-annex-ga_en.pdf

oraz w dokumencie KE
Guidance note on financial support to third parties under H2020

Należy podkreślić, iż finansowanie kaskadowe będzie kontynuowane w wielu obszarach (nie tylko ICT), w konkursach planowanych na lata 2018-2020, w programie H2020. W obszarze ICT z tego modelu finansowania będzie można skorzystać w ramach  Smart Anything Everywhere Initiative oraz inicjatywy I4MS.

Podmioty zainteresowane uzyskaniem więcej szczegółów prosimy o kontakt:

Małgorzata Szołucha
Koordynator obszaru ICT w programie H2020
Kom.:     +48 664 032 128
email.: malgorzata.szolucha@kpk.gov.pl

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.