Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Komentarz dyr. Zygmunta Krasińskiego do European Innovation Scoreboard 2017

  • Opublikowano: 21 czerwca 2017
  • Autor: redakcja

Komisja Europejska opublikowała 20 czerwca br. najnowszą tablicę wyników innowacji  w UE w 2017 r. – European Innovation Scoreboard 2017. Polska znalazła się w grupie tzw. umiarkowanych innowatorów.

Komentarz dr. inż. Zygmunta Krasińskiego, dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej, do zestawienia European Innovation Scoreboard 2017:

zkrasinskiUE ma dwa ważne wyzwania – po pierwsze, wciąż pozostajemy w tyle za światowymi liderami innowacji, po drugie, występują duże różnice między państwami członkowskimi. Polska nadal jest wśród umiarkowanych innowatorów i zajmując 25. miejsce w rankingu prezentujemy się znacznie gorzej niż w rankingu uczestnictwa w Horyzoncie 2020. Tam od wielu lat plasujemy się na 15. miejscu wśród krajów członkowskich, co nas absolutnie nie zadowala. Oprócz działań na poziomie krajowym, istotne jest strategiczne wprowadzenie instrumentów w Horyzoncie 2020, które pozwolą na zrównoważony europejski rozwój innowacji z zaangażowaniem i wykorzystaniem potencjału wszystkich regionów, w tym krajów EU13. Głównym celem Programów Ramowych UE jest zwiększenie konkurencyjności UE, czemu służy budowanie jednolitego europejskiego rynku badań i innowacji. I z tym mamy problem w Horyzoncie 2020. Przede wszystkim trzeba zidentyfikować i wykorzystać potencjał doskonałości naukowej we wszystkich regionach. Jeżeli ma powstać jednolity rynek badań i innowacji, w projektach Horyzont 2020 muszą znaleźć się partnerzy z różnych regionów, mieć szanse tworzyć u siebie linie pilotażowe i demonstratory nowych technologii, bo tylko wówczas będzie można innowacje powstałe w ramach Horyzontu 2020 implementować we wszystkich regionach. Będziemy też mogli mówić o pożądanej synergii z różnymi instrumentami w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, która pozwoli np. na komercjalizację technologii powstających dzięki badaniom  prowadzonym w czasie trwania Horyzontu 2020. Taki jest interes Europy, aby szerzej wykorzystać potencjał do wspólnych badań i wzmocnić wszystkie regiony, co wpłynie na zmniejszenie tzw. innovation divide. Nie przypadkiem mówię o regionach, a nie o UE-13, ponieważ nie chcemy tworzyć Europy dwóch prędkości. Jeżeli chcemy, by zaczęło to działać w 9. PR, musimy pewne instrumenty wspierające procesy szerszego włączania regionów zaimplementować już teraz – w ostatnich 3 latach Horyzontu 2020.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.