Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Innowacje w UE: jest pewna poprawa, ale niezbędne bardziej równomierne postępy

  • Opublikowano: 21 czerwca 2017
  • Autor: redakcja

Unijna innowacyjność nadal rosła w zeszłym roku, pomimo dość nierównomiernych postępów w całej Europie.

Jest to jeden z głównych wniosków opublikowanej 20 czerwca przez Komisję Europejską najnowszej tablicy wyników innowacji  w UE w 2017 r. – European Innovation Scoreboard 2017.

Ogólnie rzecz biorąc 15 państw osiągnęło lepsze wyniki w zakresie innowacyjności, ale występują duże różnice między państwami członkowskimi. Szwecja pozostaje liderem innowacji, a innowacyjność najszybciej rozwija się na Litwie, na Malcie, w Holandii, w Austrii i w Wielkiej Brytanii. Na świecie UE dogania Kanadę i USA, ale pozostaje w tyle za Koreą Południową i Japonią. Chiny odnotowują najszybsze postępy wśród konkurentów międzynarodowych.

Elżbieta Bieńkowska, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, powiedziała: „Przemysł unijny nadal jest innowacyjny, ale wciąż pozostajemy w tyle za światowymi liderami innowacji. W czasach globalizacji i szybkich zmian technologicznych innowacje są kluczowe dla zapewnienia dobrobytu obywateli i rozkwitu gospodarki europejskiej. Inicjatywy Komisji „Start-up” i „Scale-up” oraz Nowy europejski program na rzecz umiejętności przyczynią się do dalszego rozwoju otoczenia sprzyjającego dalszym postępom w dziedzinie innowacji.”

Carlos Moedas, komisarz ds. badań, nauki i innowacji, stwierdził: „Tablica wyników jasno pokazuje, że wciąż można zrobić więcej, by poprawić rezultaty badań naukowych i wyniki w zakresie innowacji. Dlatego przygotowujemy się do wsparcia szczególnie innowacyjnych podmiotów za pośrednictwem pilotażowej Europejskiej Rady ds. Innowacji w ramach unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” .”

dr inż. Zygmunt Krasiński, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, mówi: „UE ma dwa ważne wyzwania – po pierwsze, wciąż pozostajemy w tyle za światowymi liderami innowacji, po drugie, występują duże różnice między państwami członkowskimi. Polska nadal jest wśród umiarkowanych innowatorów i zajmując 25. miejsce w rankingu prezentujemy się znacznie gorzej niż w rankingu uczestnictwa w Horyzoncie 2020. Tam od wielu lat plasujemy się na 15. miejscu wśród krajów członkowskich, co nas absolutnie nie zadowala. Oprócz działań na poziomie krajowym, istotne jest strategiczne wprowadzenie instrumentów w Horyzoncie 2020, które pozwolą na zrównoważony europejski rozwój innowacji z zaangażowaniem i wykorzystaniem potencjału wszystkich regionów”. (cały komentarz dyrektora KPK PB UE do najnowszego zestawienia wyników innowacyjności).

Tablica wyników innowacji w UE w 2017 r., której towarzyszy tablica wyników innowacji regionów, pokazuje że:

  • Szwecja po raz kolejny została liderem innowacji UE, a za nią uplasowały się: Dania, Finlandia, Holandia, Wielka Brytania – która po raz pierwszy dołączyła do grona liderów innowacji – oraz Niemcy.
  • W wybranych obszarach innowacji liderami UE są: Dania – zasoby ludzkie i otoczenie sprzyjające innowacjom; Luksemburg – atrakcyjne systemy badań oraz aktywa intelektualne; Finlandia – finansowanie i wsparcie; Niemcy – inwestycje przedsiębiorstw; Irlandia – innowacje w MŚP i pozytywny wpływ na zatrudnienie; Belgia – sieci innowacji i współpraca w zakresie innowacji; Wielka Brytania – wpływ na sprzedaż.
  • Również w państwach zaliczających się do „umiarkowanych innowatorów” istnieją regionalne ośrodki innowacji, jak pokazano w tablicy wyników regionów: są to Praga (Czechy), Bratysława (Słowacja) i Kraj Basków (Hiszpania).
  • Wyniki innowacji poprawiły się najbardziej w dziedzinie międzynarodowych wspólnych publikacji, nasycenia usługami szerokopasmowego dostępu do internetu, liczby absolwentów szkół wyższych i studiów doktoranckich oraz szkoleń w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.
  • Inwestycje kapitału wysokiego ryzyka i udział MŚP wprowadzających innowacje bardzo zmalały.
  • W ciągu najbliższych dwóch lat wyniki w zakresie innowacji powinny wzrosnąć o 2 proc.

W tablicy wyników z 2017 r. zastosowano precyzyjną metodykę, która lepiej oddaje inwestycje w umiejętności, gotowość cyfrową, przedsiębiorczość i partnerstwa publiczno-prywatne w zakresie innowacji. Aby umożliwić śledzenie postępów, nową metodykę zastosowano również do danych z lat poprzednich (zob. porównanie na wykresie powyżej). Tablica wyników zawiera również wytyczne mające na celu poprawę jakości analizy i porównania różnic strukturalnych między krajami i regionami.

Kontekst
Coroczna europejska tablica wyników innowacji przedstawia ocenę porównawczą wyników w zakresie badań naukowych i innowacji, osiągniętych przez państwa członkowskie UE i wybrane państwa trzecie. Interaktywne narzędzie internetowe umożliwia porównanie wyników w poszczególnych obszarach.

Tablica wyników innowacji regionów zawiera ocenę wyników w różnych regionach Europy. Stosuje ona tę samą metodykę co europejska tablica wyników, w miarę dostępności danych.

Dodatkowe informacje

Źródło: Komisja Europejska

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.