Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

20-lecie KRASP – rektorzy spotkają się we Wrocławiu, by rozmawiać m.in o Ustawie 2.0

  • Opublikowano: 7 czerwca 2017
  • Autor: redakcja

Członkowie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) spotkają się we Wrocławiu na obchodach 20-lecia organizacji, by omówić aktualne kwestie i przedstawić plany na przyszłość. Będą dyskutować m.in. o przygotowywanej przez MNiSW nowej ustawie o szkolnictwie wyższym.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich powołana została 7 czerwca 1997 roku. Obchody 20-lecia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, które rozpocznie uroczysta Sesja Jubileuszowa Zgromadzenia Plenarnego KRASP, zaplanowano na 8 i 9 czerwca 2017 roku w Politechnice Wrocławskiej. Gospodarzem spotkania będzie Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Cezary Madryas. Obrady otworzy Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej.

– 20-lecie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich zbiega się z ważnym momentem, jakim będzie ogłoszenie Ustawy 2.0 – podkreśla prof. Szmidt. – Zaproszenie KRASP przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do współpracy przy opiniowaniu jej założeń, podkreśla rangę Konferencji, która ma realny wpływ na kształtowanie rzeczywistości również w wymiarze społeczno-politycznym. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich stojąc na straży autonomii uczelni i środowiska akademickiego jest otwarta na postawy i działania jej członków, podejmując także temat etosu, który wyraża się m.in. w odpowiedzialnym procesie kształcenia postaw młodych ludzi – powiedział przewodniczący KRASP.

Prof. Szmidt dodaje, że przez 20 lat działania KRASP „wpisała się na trwałe w szeroko rozumiany system funkcjonowania szkół wyższych nie tylko zresztą akademickich”, cytując wśród osiągnięć organizacji m.in. opracowanie środowiskowego projektu Strategii Rozwoju Szkolnictwa Wyższego w Polsce z 2010 roku oraz członkostwo we władzach organizacji europejskich związanych ze szkolnictwem wyższym, zwłaszcza European University Association.

Po sesji jubileuszowej odbędzie się posiedzenie Zgromadzenia Plenarnego KRASP, podczas którego omówione zostaną m.in.: prace nad Ustawą 2.0, ścieżka kariery akademickiej oraz plany promocji polskiej nauki w ramach Roku Polskiej Nauki za Granicą. Tego samego dnia – 9 czerwca – odbędzie się również posiedzenie Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, w której uczestniczy dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE dr inż. Zygmunt Krasiński.

(źródło: KRASP)

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.