Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

XV Sympozjum KRAB o stanowisku Polski do 9. PR oraz przyszłości projektów REGPOT

  • Opublikowano: 7 czerwca 2017
  • Autor: redakcja

Prezentacja i omówienie stanowiska Polski do 9. Programu Ramowego UE z uwzględnieniem strategii rozwoju centrów badawczych w Polsce, a także zwiększenie udziału polskich zespołów w programach badawczych UE było głównym celem XV Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE (KRAB).

Sympozjum odbyło się 2 czerwca w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu koło Warszawy. Wzięło w nim udział ok. 100 osób: przedstawicieli środowiska naukowego, administracji oraz instytucji współpracujących z nauką. Współorganizatorem wydarzenia był Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK PB UE).

Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin w liście przesłanym do uczestników Sympozjum podkreślił, że polskie zaangażowanie w europejskie programy badawcze jest nie tylko sposobem na zdobycie środków europejskich, ale też sposobem na podniesienie doskonałości naukowej. Wicepremier dodał, że Polskie Stanowisko do 9. Programu Ramowego powstało dzięki zaangażowaniu KRAB, a Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE działa na rzecz zwiększenia udziału polskich podmiotów w programie Horyzont 2020, m.in. poprzez wprowadzenie mechanizmu „Premia na Horyzoncie”.

Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE dr inż. Zygmunt Krasiński podkreślił, że już mamy sukcesy w Horyzoncie 2020. Zmienia się struktura polskiego uczestnictwa. Coraz więcej polskich małych i średnich przedsiębiorstw bierze udział w międzynarodowych projektach. Po granty sięgają też duże firmy. Dyrektor Krasiński zaznaczył, że w kolejnych trzech latach programu powinniśmy podwyższyć nasz udział w programie, m.in. poprzez zwiększenie współpracy nauki i przemysłu. Horyzont 2020 jest bowiem zorientowany na innowacje i wdrażanie ich na rynek. Ważne jest także, aby polscy naukowcy i przedsiębiorcy częściej niż obecnie pełnili rolę koordynatorów projektów.

Dyrektor Krasiński podkreślił znaczny polski wkład w prace nad kształtem nowego programu ramowego. Polska zajęła 9. miejsce pod względem przesłanych do Komisji Europejskiej opinii na temat koniecznych zmian w przyszłym programie ramowym.

Z kolei prof. dr hab. Janusz Hołyst, prezes zarządu KRAB, przypomniał, że celem działań KRAB jest właśnie zwiększenie udziału polskich jednostek w projektach międzynarodowych, wymiana doświadczeń z pozyskiwania i realizacji projektów a także promocja sukcesów.

Dlatego też w Sympozjum wzięli udział laureaci projektów REGPOT, którzy zaprezentowali doświadczenia i sukcesy polskich jednostek naukowych w projektach UE, dotyczących rozwoju potencjału badawczego:

  • Dr Urszula Wyrzykowska-Białek – Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowejw Warszawie, „FISHMED Fishing for Medicines and their targets using Zebrafish models of human diseases”, “HEALTH-PROT Proteins in Health and Disease”
  • Prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk,  Cyprian TomasikInstytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk; “ANIMBIOGEN in EU – Centre of Excellence in Genomics, Biotechnology and Quality of Animal Products in Sustainable Production Systems with consideration of Animal Welfare”;
  • Prof. dr hab. n. med. Lucyna Woźniak – Uniwersytet Medyczny w Łodzi  “HARC – Healthy Ageing Research Centre”;
  • Prof. dr hab. n. med. Zbigniew A. Gaciong  – Warszawski Uniwersytet Medyczny, „BASTION – From Basic to Translational Research in Oncology”;
  • Prof. dr hab. inż. Przemysław KazienkoPolitechnika Wrocławska, „ENGINE – European research centre of Network intelliGence for INnovation Enhacement”;
  • Prof. dr hab. Krzysztof Bielawski – Uniwersytet Gdański, “Założenia i wyniki projektu MOBI4Health: CENTRE OF MOLECULAR BIOTECHNOLOGY FOR HEALTHY LIFE – Biotech solutions bringing health to living organisms and environment supported by mass spec-focused research platform”.

Przedstawiający projekty REGPOT podkreślali ich pozytywny wpływ na rozwój jednostki naukowej, m.in. na zwiększenie mobilności i umiędzynarodowienia, lepsze nawiązywanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Mówili też o konieczności wprowadzenia mechanizmów systemowych, które zapewniłyby trwałe wykorzystanie efektów realizowanych projektów REGPOT.

Na podstawie przedstawionych dobrych praktyk z projektów REGPOT, KRAB przygotuje rekomendacje dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak można wykorzystać dotychczasowe doświadczenia dla podniesienia doskonałości polskiej nauki i zwiększenia uczestnictwa polskich podmiotów w Horyzoncie 2020 oraz przyszłym programie ramowym UE.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.