Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Powstanie Polska Platforma Przemysłu 4.0

  • Opublikowano: 1 czerwca 2017
  • Autor: redakcja

Ministerstwo Rozwoju zapowiedziało utworzenie Polskiej Platformy Przemysłu 4.0. Proponowany projekt ustawy wychodzi naprzeciw działaniom podejmowanym zarówno na poziomie UE (powołanie Platform Przemysłu 4.0. w wielu krajach UE) jak i oczekiwaniom sektora prywatnego w Polsce. Nowy podmiot będzie odpowiedzialny za wspomaganie transformacji rodzimego przemysłu do poziomu określanego jako „Przemysł 4.0”. Zacznie funkcjonować od 2018 roku.

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zakłada inteligentną reindustrializację polskiej gospodarki. Ważnym jej elementem jest transformacja cyfrowa, automatyzacja i robotyzacja. Jednym z projektów strategicznych SOR w obszarze reindustralizacja jest właśnie Polska Platforma Przemysłu 4.0.

– Czy tego chcemy czy nie, przemysł 4.0 staje się powoli teraźniejszością. Rozwojowi technologii będzie towarzyszyć m.in. wzrastający poziom robotyzacji produkcji. Wdrażanie idei Przemysłu 4.0 wymaga współpracy i dzielenia się wiedzą. W tym celu powołujemy krajową platformę, integrującą i koordynującą działania wielu jednostek. Polska Platforma Przemysłu 4.0 ma dostarczać na rynek wiedzę techniczną, inicjować przepływ doświadczeń oraz wspierać przedsiębiorców w opracowywaniu i wdrażaniu nowych technologii i modeli biznesowych opartych właśnie na koncepcie nowoczesnej produkcji  – mówił wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki podczas kongresu Impact’17 w Krakowie.

Celem Polskiej Platformy Przemysłu 4.0. jest informacyjne, kompetencyjne i technologiczne wspomaganie przedsiębiorstw, a w konsekwencji wzrost globalnej konkurencyjności polskiego przemysłu poprzez wdrażanie rozwiązań Przemysłu 4.0.

– Powstanie Polskiej Platformy Przemysłu 4.0 jest odpowiedzią na wyzwania jakie stawia czwarta rewolucja przemysłowa i wychodzi naprzeciw działaniom podejmowanym na poziomie UE – powiedział dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE dr inż. Zygmunt Krasiński. – Potrzebny jest podmiot, który poprzez koordynację i systemowe wsparcie będzie działał na rzecz włączenia się polskich firm w proces transformacji technologicznej, ale też otwarcia na współpracę międzynarodową. Takie długofalowe i systemowe działania na pewno przełożą się na zwiększenie udziału polskich firm w Programie Ramowym Badań i Innowacji Horyzont 2020 i kolejnych Programach Ramowych UE – dodał dyr. Krasiński.

Polska Platforma Przemysłu 4.0 ma być hybrydową, elastyczną instytucją przedsiębiorczego odkrywania, działającą na styku sektora publicznego i prywatnego. Będzie ona zrzeszała m.in. dostawców technologii, biorców technologii oraz ośrodki edukacyjne i naukowe. Jej zadaniem będzie intensywne rozpowszechnianie wiedzy, umiejętności oraz standardów technicznych i zarządczych, które są fundamentem udanej transformacji do Przemysłu 4.0, szczególnie wśród małych i średnich przedsiębiorstw poprzez sieć Centrów Kompetencyjnych, a także doradztwo w zakresie implementacji związanych z nim technik i technologii.

Więcej na ten temat tutaj.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.