Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

MNiSW konsultuje projekt tzw. drugiej ustawy o innowacyjności

  • Opublikowano: 26 maja 2017
  • Autor: redakcja

Do 31 maja trwają konsultacje publiczne projektu tzw. drugiej ustawy o innowacyjności – to kolejny etap prac nad poprawą otoczenia prawnego dla działalności innowacyjnej. Projekt zakłada możliwość odliczenia 100 proc. kosztów przeznaczonych na B+R i znacznie rozszerza katalog kosztów kwalifikowanych.

Druga ustawa ma m.in. zwiększyć ulgę podatkową na prace badawczo-rozwojowe, rozszerzyć możliwości działalności uczelni w formie spółek i umożliwić korzystanie z ulg na B+R częściom firm działającym poza Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Ważnym elementem projektu jest także rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych do ulgi B+R o inne formy zatrudnienia niż umowa o pracę.

Najważniejsze zmiany to:
•    zwiększenie wysokości ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową (B+R) do 100 proc. i 150 proc. dla Centrów Badawczo-Rozwojowych (CBR);
•    doprecyzowanie i rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych do ulgi B+R;
•    umożliwienie korzystania z ulgi B+R dla części przedsiębiorstw działających poza Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi;
•    wydłużenie do 2023 r. wyłączenia tzw. podwójnego opodatkowania spółek kapitałowych i spółek komandytowo-akcyjnych, zaangażowanych w działalność B+R;
•    rozszerzenie możliwości uzyskania statusu CBR przy niższym pułapie przychodów (2,5-5 mln zł), ale przy wyższym wymaganym procencie przychodów ze sprzedaży wyników B+R (70 proc.);
•    dopuszczenie adwokatów i radców prawnych do występowania przed Urzędem Patentowym we wszystkich rodzajach postępowań;
•    obniżenie kosztów związanych z uzyskaniem ochrony patentowej dla akademickich inkubatorów przedsiębiorczości i uczelni;
•    zmiany ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (rozszerzenie form działania Centrum o zwrotne instrumenty finansowe; wewnętrzne zmiany organizacyjne).

Uwagi do projektu tzw. drugiej ustawy o innowacyjności (czyli ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej) można zgłaszać tutaj.

(źródło:  MNiSW)

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.