PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE
<< Cze 2017 >>
PWŚCPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Polecane wydarzenia H2020

Do 31 maja trwają konsultacje publiczne projektu tzw. drugiej ustawy o innowacyjności – to kolejny etap prac nad poprawą otoczenia prawnego dla działalności innowacyjnej. Projekt zakłada możliwość odliczenia 100 proc. kosztów przeznaczonych na B+R i znacznie rozszerza katalog kosztów kwalifikowanych.

Druga ustawa ma m.in. zwiększyć ulgę podatkową na prace badawczo-rozwojowe, rozszerzyć możliwości działalności uczelni w formie spółek i umożliwić korzystanie z ulg na B+R częściom firm działającym poza Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Ważnym elementem projektu jest także rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych do ulgi B+R o inne formy zatrudnienia niż umowa o pracę.

Najważniejsze zmiany to:
•    zwiększenie wysokości ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową (B+R) do 100 proc. i 150 proc. dla Centrów Badawczo-Rozwojowych (CBR);
•    doprecyzowanie i rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych do ulgi B+R;
•    umożliwienie korzystania z ulgi B+R dla części przedsiębiorstw działających poza Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi;
•    wydłużenie do 2023 r. wyłączenia tzw. podwójnego opodatkowania spółek kapitałowych i spółek komandytowo-akcyjnych, zaangażowanych w działalność B+R;
•    rozszerzenie możliwości uzyskania statusu CBR przy niższym pułapie przychodów (2,5-5 mln zł), ale przy wyższym wymaganym procencie przychodów ze sprzedaży wyników B+R (70 proc.);
•    dopuszczenie adwokatów i radców prawnych do występowania przed Urzędem Patentowym we wszystkich rodzajach postępowań;
•    obniżenie kosztów związanych z uzyskaniem ochrony patentowej dla akademickich inkubatorów przedsiębiorczości i uczelni;
•    zmiany ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (rozszerzenie form działania Centrum o zwrotne instrumenty finansowe; wewnętrzne zmiany organizacyjne).

Uwagi do projektu tzw. drugiej ustawy o innowacyjności (czyli ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej) można zgłaszać tutaj.

 

(źródło:  MNiSW)


Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone