PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE
<< Cze 2017 >>
PWŚCPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Polecane wydarzenia H2020

8 maja 2017 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nabór do konkursu na przyznanie środków finansowych na naukę w ramach I edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”. W konkursie można ubiegać się o środki finansowe na prowadzenie stacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018, na których kształcenie będzie odbywało się we współpracy z pracodawcą doktoranta.

Środki finansowe są przeznaczone na:

  1. dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji badań naukowych prowadzonych przez doktoranta;
  2. finansowanie stypendium doktoranckiego w okresie odbywania studiów doktoranckich przewidzianym w ich programie, nie dłuższym niż 4 lata.

Miesięczna kwota stypendium doktoranckiego dla jednego doktoranta: 2.450,00 zł.

Stypendia przewidziano dla maksymalnie 500 osób.

W konkursie może wziąć udział:

  1. podstawowa jednostka organizacyjna uczelni w rozumieniu statutu uczelni;
  2. uczelnia, w której zgodnie z jej statutem nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych;
  3. jednostka naukowa Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572, z późn. zm.);
  4. instytut badawczy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, z późn. zm.);
  5. międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych przepisów, działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wnioski składa się w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w postaci papierowej w nieprzekraczalnym terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia konkursu (do 8 czerwca 2017 r.) O złożeniu wniosku w terminie decyduje data wpływu wniosku do Ministerstwa.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 30 czerwca 2017 r.

Dodatkowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie MNiSW oraz pod numerem telefonu (22) 621 78 83, e-mail Konkurs.doktoraty@nauka.gov.pl.


Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone