Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Fundusze Norweskie oferują granty wspomagające rynek pracy dla młodych

  • Opublikowano: 16 maja 2017
  • Autor: redakcja

EEA (European Economic Area) Grants i Norway Grants zapraszają do składania wniosków do ponadnarodowych projektów w ramach Funduszu na rzecz Zatrudniania Młodzieży.  Nowo utworzony Fundusz ma na celu wspieranie działań promujących zatrudnienie wśród młodzieży w Europie. Działania nakierowane są na młodych ludzi w wieku od 15 do 29 lat, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 25-29 lat. Projekty powinny proponować rozwiązania dla:

•  Osób długotrwale bezrobotnych,
• Osób zniechęconych, którzy przestali szukać pracy,
• Kobiet opiekujących się dziećmi lub ubezwłasnowolnionymi dorosłymi,
• Mniejszości etnicznych, w tym Romów,
• Osób ubiegających się o azyl,
• Osób nisko wykwalifikowanych,
• Osób cierpiących na zaburzenia psychiczne i niepełnosprawnych.

Do składania wniosków zachęcane są podmioty z: Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Republiki Czeskiej, Estonii, Grecji, Węgier, Łotwy, Litwy, Malty, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji i Słowenii. Dodatkowo kwalifikują się podmioty z Irlandii, Włoch i Hiszpanii.

Do projektu muszą przystąpić jednostki z co najmniej dwóch krajów; kraj będący beneficjentem musi być głównym partnerem.

Na projekty w ramach tego Funduszu przeznaczono 60,6 mln euro. Kwota dotacji w ramach projektu nie może być mniejsza niż 1 mln euro. (Nie jest to maksymalna kwota dotacji na projekt).
Wybór projektu odbywa się w procedurze dwuetapowej:

1. Zaproszenie do składania wniosków, w ramach którego przedkładane są wyłącznie koncepcje dotyczące projektów ponadnarodowych. Należy je złożyć do 1 sierpnia 2017 r.
2. Wnioskodawcy, którzy spełnią kryteria dopuszczenia zostaną zaproszeni do złożenia pełnego wniosku. Termin składania pełnych wniosków upływa 1 listopada 2017 r. 

Dokładny opis procedury znajduje się tutaj:  EEA+and+Norway+Grants+Fund+for+Youth+Employment+-+Call+for+Proposals

Propozycje należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu operatora funduszu (EGREG).

Więcej informacji można znaleźć na stronie.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.