PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE
<< Cze 2017 >>
PWŚCPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Polecane wydarzenia H2020

EEA (European Economic Area) Grants i Norway Grants zapraszają do składania wniosków do ponadnarodowych projektów w ramach Funduszu na rzecz Zatrudniania Młodzieży.  Nowo utworzony Fundusz ma na celu wspieranie działań promujących zatrudnienie wśród młodzieży w Europie. Działania nakierowane są na młodych ludzi w wieku od 15 do 29 lat, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 25-29 lat. Projekty powinny proponować rozwiązania dla:

•  Osób długotrwale bezrobotnych,
• Osób zniechęconych, którzy przestali szukać pracy,
• Kobiet opiekujących się dziećmi lub ubezwłasnowolnionymi dorosłymi,
• Mniejszości etnicznych, w tym Romów,
• Osób ubiegających się o azyl,
• Osób nisko wykwalifikowanych,
• Osób cierpiących na zaburzenia psychiczne i niepełnosprawnych.

Do składania wniosków zachęcane są podmioty z: Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Republiki Czeskiej, Estonii, Grecji, Węgier, Łotwy, Litwy, Malty, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji i Słowenii. Dodatkowo kwalifikują się podmioty z Irlandii, Włoch i Hiszpanii.

Do projektu muszą przystąpić jednostki z co najmniej dwóch krajów; kraj będący beneficjentem musi być głównym partnerem.

Na projekty w ramach tego Funduszu przeznaczono 60,6 mln euro. Kwota dotacji w ramach projektu nie może być mniejsza niż 1 mln euro. (Nie jest to maksymalna kwota dotacji na projekt).
Wybór projektu odbywa się w procedurze dwuetapowej:

1. Zaproszenie do składania wniosków, w ramach którego przedkładane są wyłącznie koncepcje dotyczące projektów ponadnarodowych. Należy je złożyć do 1 sierpnia 2017 r.
2. Wnioskodawcy, którzy spełnią kryteria dopuszczenia zostaną zaproszeni do złożenia pełnego wniosku. Termin składania pełnych wniosków upływa 1 listopada 2017 r. 

Dokładny opis procedury znajduje się tutaj:  EEA+and+Norway+Grants+Fund+for+Youth+Employment+-+Call+for+Proposals

Propozycje należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu operatora funduszu (EGREG).

Więcej informacji można znaleźć na stronie.


Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone