PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

W dniu 21 września 2016 r. w Gdańsku odbył się Dzień informacyjny „Możliwości finansowania projektów kosmicznych z Programu HORYZONT 2020”.

Przedstawione zostały na nim informacje na temat konkursu w obszarze Przestrzeń kosmiczna w Programie Horyzont 2020 w 2017 r. , efektywnego korzystania z Participant Portal, procesu przygotowania, składania i oceny wniosków projektowych, poszukiwania partnerów oraz oferty wsparcia dla wnioskodawców.

Prezentacje:

Oferta Regionalnego Punktu Kontaktowego w Gdańsku, Program HORYZONT 2020 struktura, założenia programu i zasady uczestnictwa (RPK) – Renata Downar-Zapolska, RPK Gdańsk

1 – RPK-21-09-2016

Działalność Polskiej Agencji Kosmicznej- Marek Moszyński, POLSA

2-POLSA-21-09-2016

Oferta Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE

Participant Portal – źródło informacji o HORYZONCIE 2020, jak efektywnie korzystać z portalu, jak szukać konkursów?

Budżet UE na realizację Europejskiej Polityki Kosmicznej w latach 2014 – 2020 i dotychczasowy udział polskich podmiotów w PR. Konkursy SPACE 2017 w H2020 oraz przygotowania tematyki konkursów na lata 2018-2020, Piotr Świerczyński, KPK

3-KPK-PS-21-09-2016

Inne konkursy w H2020 dotyczące technologii kosmicznych, Aleksandra Ihnatowicz, KPK

4-KPK-AI-21-09-2016

Proces przygotowania, składania i oceny wniosków projektowych w Programie HORYZONT 2020 – uwagi praktyczne, Aleksandra Ihnatowicz, KPK

5-KPK-AI-21-09-2016

SPACE success stories: Blue Dot Solutions & Black Pearls, Krzysztof Kanawka

6-BDS-21-09-2016


Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone