Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Bruksela: minister nauki zabiegał o więcej pieniędzy dla polskich naukowców

  • Opublikowano: 26 kwietnia 2017
  • Autor: redakcja

Wicepremier  Jarosław Gowin postulował w Brukseli o zwiększenie środków dla polskich naukowców z unijnego programu Horyzont 2020 na badania i innowacje, a także przedstawiał polskie stanowisko w sprawie nowego Programu Ramowego. Szef resortu nauki spotkał się 25 kwietnia 2017 r. z Komisarzem ds. Badań i Innowacji Carlosem Moedasem.

– W obecnym okresie rozwiązania, zwłaszcza te finansowe, które zostały przyjęte szereg lat temu, są dla polskich naukowców niekorzystne – powiedział tuż przed spotkaniem z unijnym komisarzem Jarosław Gowin.

Gowin: chcemy podnieść wynagrodzenia dla badaczy

Szef resortu nauki tłumaczył, że polskim naukowcom ze względu na niskie wynagrodzenia nie opłaca się udział w programie Horyzont 2020, ponieważ więcej pieniędzy otrzymują z krajowych konkursów grantowych. – To jest jeden z powodów, przez który nasz udział w Horyzoncie 2020 nie przekroczył nawet jednego procenta. Jesteśmy płatnikami netto w tym programie, a potencjał polskiej nauki zdecydowanie przewyższa nasze uczestnictwo – stwierdził wicepremier.

– Jesteśmy bliscy porozumienia w tej sprawie z Komisją Europejską. Dzięki niemu naukowcy nie tylko z Polski, ale ze wszystkich krajów, które dołączyły do UE w 2004 r. i później, mogliby być wynagradzani w ramach Horyzontu 2020 na takim poziomie, jaki przewidują agencje krajowe. Mówiąc krótko: chcemy podnieść wynagrodzenia dla polskich naukowców uczestniczących w programach europejskich do takiego poziomu, na jaki mogą oni liczyć w ramach programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki – podsumował wicepremier.

Horyzont 2020 i jego następca

Horyzont 2020 jest największym unijnym instrumentem finansowania badań naukowych i innowacji – jego budżet wynosi ponad 77 mld euro. Program opiera się na trzech priorytetach: doskonałej bazie naukowej, wiodącej pozycji w przemyśle, która uczyni z europejskich MŚP światowych gigantów, a także najważniejszych wyzwaniach społecznych, jakie czekają na Europę do 2020 roku.

Komisja Europejska już zaczęła prace nad kontynuacją programu, który rozpocznie się po 2020 roku. Polska aktywnie włączyła się w kształtowanie nowego Programu Ramowego: – Chcemy, żeby doskonałość naukowa była w dalszym ciągu głównym kryterium wyboru projektów finansowanych z budżetu programu – stwierdził Gowin. – Uważamy także, że Komisja Europejska w większym niż dotychczas stopniu powinna być otwarta na dialog z Państwami Członkowskimi, które powinny mieć także możliwość, poprzez odpowiednie Komitety Programowe, nadzorowania wszystkich działań programu ramowego, także tych wdrażanych w ramach partnerstw publiczno-prywatnych – dodał szef resortu nauki.

(źródło: MNiSW)

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.